Nyheter

EU skärper arbetet mot människohandel

EU-lagen mot människohandel skärps.

Sexköp av traffickingoffer förbjuds och offrens rättigheter stärks liksom det förebyggande arbetet. Det är resultatet av skärpningar i EU-lagen mot människohandel som EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om. 

– Jag är nöjd med överenskommelsen, men hade gärna velat se ett ännu skarpare förbud mot utnyttjande av offer för människohandel, inte minst mot sexköpare, säger Malin Björk (V) som varit en av två huvudförhandlare i EU-parlamentet efter tisdagskvällens slutförhandlingar.

Björk hade ett starkt mandat från EU-parlamentet att arbeta för att införa en lagstiftning liknande den svenska sexköpslagen, vilket dock stoppades i Rådet.

– Det var ganska förväntat att Rådet inte skulle gå med på det. Men istället fick vi med en referens till sexköpslagen som en möjlighet att agera mot trafficking. Bara det är en stor framgång inom ramen för EU:s kriminallagstiftning, och vi fick fajtas till sista timmen, säger hon.

Sexköp och människohandel kopplas samman

Enligt de nya skärpningarna kriminaliseras köp av tjänster från offer för människohandel i de fall där köparen vet att hen utnyttjar ett offer för trafficking. Kriminalisering av sexköp lyfts också som en möjlighet att agera mot människohandel – en del som mött hårt motstånd.

Medlemsländerna ska också inrätta en nationell anti-traffickingsamordnare och upprätta en handlingsplan för att bekämpa människohandel.

Offren i fokus – stärkta rättigheter

Andra viktiga delar av överenskommelsen, enligt Malin Björk, är det utökade förebyggande arbetet och att rättigheterna för offer för människohandel stärks.

– Jag är verkligen nöjd och konstaterar att vi gjorde rätt i att lägga ribban högt från EU-parlamentets sida, annars hade vi aldrig nått så här långt, säger hon.

I direktivet kommer även människohandel för surrogatmödraskap läggas till i listan över olika former av människohandel. 

Tusentals människor, varav de flesta kvinnor, uppskattas falla offer för människohandel i EU varje år och mökertalet är stort. Många av de kvinnor och flickor som dras in i människosmuggling säljs i Europas prostitutionsindustri, andra andra utnyttjas i byggindustrin och i andra branscher.

Överenskommelsen, som ska godkännas av EU-parlamentet och medlemsländerna, förväntas klubbas under våren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV