Fempers nyheter erbjuder en rad olika former för annonsering: digitala banners på webben, i nyhetsbrev och sociala medier.


Vi når en välinformerad och kulturintresserad läsekrets på mellan 5000-50 000 mottagare, beroende på var du väljer att annonsera. Vi erbjuder paketlösningar eller enskilda punktinsatser och har även en välbesökt evenemangsguide.


Fempers nyheter är en del av Mediehuset Grön press som även ger ut dagstidningen Syre, Tidningen Global och Landets Fria tidning.


Vill du annonsera i Fempers nyheter eller nå fler av våra läsare – kontakta Martin Kemeny via mejl martin@citrus.se eller på telefon för priser och format.

Telefon: 070-726 39 32