Nyheter

Misshandel mot kvinnor ökade 2023 – stora insatser lite resultat

Kvinnostrejk pågår i hela landet, här bilder från Norsborg, Falun, online, Örebro, Skövde och Malmö.

Misshandel mot vuxna kvinnor ökade något under 2023. Det visar färska siffror från Brottsförebyggande rådet, som släpptes i dag.
– Fler brott måste klaras upp om vi ska få fler kvinnor att anmäla och därmed kanske också få chansen att ta sig ur en våldsam relation, säger Stina Holmberg från Brå.

Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med 1 338 anmälda brott under 2023. Det var en ökning med 5 procent jämfört med året innan. Under 2023 anmäldes totalt drygt 1,5 miljoner brott, vilket är fyra procent fler än 2022. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott 2023 som presenterades av Brottsförebyggande rådet, Brå, i dag.

Även misshandel mot vuxna män ökade och det med en procent jämfört med året innan. Både vad gäller misshandel mot kvinnor respektive mot män, så var det misshandel av bekant som stod för ökningen. 

Bland de anmälda fallen av misshandel mot kvinnor, var det vanligast att misshandeln begicks av en bekant till offret. De utgjorde 80 procent av all anmäld misshandel mot kvinnor.

Anmälda brott om sexuellt ofredande minskade med 6 procent jämfört med föregående år. 

Kvinnostrejkare i Göteborg. Foto: Kvinnostrejk Göteborg

Stina Holmberg på Brå säger till Fempers nyheter att statistik för enstaka år säger väldigt lite om situationen gällande ett brott, såsom misshandel mot kvinnor.

– Trenden är att mäns våld mot kvinnor ligger stabilt om vi tittar på antalet anmälda brott över tid. Det innebär att trots att samhället satsar stora resurser på att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer så minskar det inte, säger hon.

Holmberg är också är övertygad om att det finns ett stort mörkertal. 

– Ingen kan få hjälp om de inte berättar. Och det är jättesvårt när man lever i våld, säger Holmberg och fortsätter:

– Jag tror att man måste jobba in faktorer tidigt i livet både hos pojkar och flickor kring hur en relation ser ut och vad som är rätt och fel. 

Det är också viktigt att anmälan leder till fällande domar i slutänden. I dag är uppklaringsgraden relativt låg eftersom det är svårt att leda bevisning när ord står mot ord.

– Fler brott måste klaras upp om vi ska få fler kvinnor att anmäla och därmed kanske också få chansen att ta sig ur en våldsam relation. I dag vet de inte vad som händer om de berättar. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV