Författare: Supriti Dhar

Klimatförändringar leder till kirurgiska ingrepp på kvinnor

Essä Global uppvärmning, höga salthalter och girighet påverkar kvinnors reproduktiva hälsa…