Nyheter

Allt längre sjukfall på grund av psykisk ohälsa

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än andra sjukdomar, och sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa har blivit längre över tid. Det framgår av nya socialförsäkringsrapporten Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser från Försäkringskassan.

Den ökade längden på sjukfall är framför allt kopplad till att allt fler drabbas av utmattningssyndrom. Att personer i kontaktyrken ofta är särskilt utsatta för stressrelaterad psykisk ohälsa har varit känt och kvinnor löper 41 procent högre risk att drabbas jämfört med män. Risken att påbörja ett sjukfall i allmänhet är 25 procent högre för kvinnor än män.

Främsta riskbranscherna är vård, skola, omsorg och offentlig förvaltning, men enligt rapporten är även yrkesgrupper som arkitekter, veterinärer, specialistläkare och apotekare hårt drabbade.

– Det har kommit signaler både från fack- och branschorganisationer att det är ett hårt tryck i dessa branscher. De rör sig också om bristyrken, säger Ulrik Lidwall, rapportförfattare och analytiker på Försäkringskassan, till tidningen Arbetarskydd.

Han anser att högsta ledningen på arbetsplatserna borde sätta frågan betydligt högre upp på sin agenda.

– Ingen skulle säga att de här frågorna om arbetsmiljö och arbetsförhållanden inte är viktiga om man får en mikrofon under näsan. Men i verkligheten är det så att man ofta får upp ögonen för saker först när de sker, snarare än att man jobbar förebyggande. Det tar väldigt lång tid att få tillbaka människor som har blivit sjukskrivna för diagnoser som utmattningssyndrom, konstaterar Lidwall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV