Nyheter

Coronapandemin används som ursäkt för polisvåld

Polisens brottsbekämpande insatser för att upprätthålla covid-19-restriktioner har lett till kränkningar av mänskliga rättigheter och i vissa fall även att pandemin förvärrats. Detta enligt nya Amnesty-rapporten Covid-19 crackdowns: Police abuse and the global pandemic, som dokumenterar sådana fall i 60 länder.

Rapporten beskriver situationer där människor dödats eller allvarligt skadats i samband med påstådda överträdelser av covid-19-restriktioner, eller för att de protesterat mot hur pandemin hanteras av myndigheterna. Amnesty konstaterar också att frihetsberövade personer på flera håll drabbats hårt under covid-19, och lyfter särskilt exempel från Iran och Kenya.

– Polisens insatser under pandemin behövs för att skydda människors liv och hälsa. Men vi ser att de många gånger tagit till tvångsåtgärder för att genomföra begränsningar trots att mycket mindre ingripande åtgärder stått till buds. När världen befinner sig i kris är det av största vikt att polisarbetet utförs med full respekt för mänskliga rättigheter, säger Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV