Nyheter

Ge alla lärare ett kompetenslyft i sex och samlevnad

Att regeringen har fattat beslut om att alla som utbildar sig till lärare ska utbildas i sex- och samlevnad är en bra början, men Tina Kratz (V) vill se ett kompetenslyft även för de som redan undervisar i skolorna samt arbetar på fritidshem och fritidsklubbar.

I förra veckan presenterades den så kallade Stockholmsenkäten, en skolenkät som mäter ungdomars erfarenheter av bland annat brott och psykisk hälsa. Årets enkät visade att en ökande andel unga flickor i Stockholm har tvingats till sex eller blivit våldtagna. Det handlar om var tjugonde tjej i årskurs 9 och nästan var tionde tjej i årskurs 2 på gymnasiet.

Att det här är skrämmande och upprörande uppgifter behöver vi inte påpeka. Och som om det inte vore nog så finns det dessutom ett mörkertal som gör att siffrorna kan vara ännu värre. Det visar på att det finns ett enormt behov av att vuxenvärlden gör mer.

Skolan är en av de absolut viktigaste institutionerna i unga människors liv. Det är där de pluggar och träffar kompisar och det är i skolan som många av de grundläggande värderingar som vi tar med oss ut i vuxenlivet skapas. Skolan spelar därför en väldigt viktig roll i vår syn på sex och samtycke, och en bra sex- och samlevnadsundervisning ger eleverna chansen att prata om normer och beteenden och hitta en trygghet i frågorna.

Det är därför en god början att regeringen har fattat beslut om att alla som utbildar sig till lärare även ska utbildas i sex- och samlevnad. Men vi i Vänsterpartiet menar att även de som i dag arbetar som lärare måste få ta del av det kompetenslyftet så att också dagens skolungdomar får rätt till en bra, omfattande och trygg sexualundervisning med fokus på samtycke.

Många lärare har i undersökningar uppgett att de själva tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i och prata med eleverna om, och vi tycker därför att det är självklart att lärarna ska få mer stöd i att undervisa och samtala om de här svåra frågorna.

Vi vill också kompetenslyftet ska inkludera de som arbetar på skolornas fritidshem och fritidsklubbar. Det är platser som många barn och unga tillbringar mycket tid på, och därför är det viktigt att alla vuxna i de miljöerna också vet hur de ska prata om frågor som rör sex och samtycke.

Om våra unga inte får lära sig om och diskutera frågor rörande sex, samlevnad och samtycke i skolan så kommer porren att få ett allt större inflytande, vilket kommer att leda till att många får en skev syn på vad sex är och på kvinnors sexualitet. Det kan vi inte tillåta.

Låt oss göra allt vi kan för att inga fler unga tjejer och kvinnor ska utsättas för övergrepp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV