Nyheter

Hemarbete på gott och ont

– Det är svårare att se vad som sker på arbetsplatsen och i interaktionen mellan kollegor när arbetsplatsen flyttat ut till var och ens hem, säger Markus Wiberg, regionchef på Unionen Uppland till tidningen Prevent i en artikel om mobbning i distansarbete.

Samtidigt som både arbetsgivare och arbetstagare i flera undersökningar har positiva av distansarbete ser Wiberg risker när distansarbetet fortsätter. Bland annat kan personer som redan känt sig utanför på arbetsplatsen bli mer isolerade.

– Alla har ett behov av att bli sedda och lyssnade på och det är en stor utmaning att säkerställa detta när vi inte möter varandra i vardagen. Många kan må ganska dåligt av att sitta hemma och jobba själva. Om hemarbetet fortsätter en längre period tror jag att det kommer att få konsekvenser, säger han.

Täta avstämningar, arbetsmiljön som stående punkt på arbetsmöten och gemensamma spelregler för videomöten är kan enligt Wiberg bidra till att förebygga mobbning och utanförskap. Detssamma gäller sociala aktiviteter på distans. Och både chefer och medarbetare kan bidra.

– Att även ta spontana kontakter med kollegor utanför den normala arbetsgruppen och fråga ”hur är läget med dig i dag?”, det kan betyda otroligt mycket för att få en person att känna sig sedd och uppskattad, säger Markus Wiberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV