Nyheter

Irene Khan FN:s nya rapportör om yttrandefrihet

Den 1 augusti tillträdde Irene Khan sitt nya uppdrag som FN:s särskilda rapportör för att främja och skydda rätten till åsikts- och yttrandefrihet. Khan är första kvinnan i rollen sedan den inrättades 1993 och bröt även ny mark som första kvinna på generalsekreterarposten i Amnesty internationell 2001 till 2009. Detta bland annat genom att utvidga organisationens mandat till att inkludera ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, samt lansera dess första kampanj för att stoppa våld mot kvinnor och flickor.

Irene Khan är född i Bangladesh, utbildad vid Manchester university och Harvard law school. Hon inledde sin bana på FN:s flyktingkommission UNHCR, där hon arbetade i olika roller under 21 år. 2012-2019 ledde Khan den mellanstatliga organisationen International development law organization och i dag undervisar hon vid Graduate institute of international and development studies i Genève.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV