Nyheter

Könsstympning förbjuds i Sudan

Efter mer än 30 år av strängt islamistiskt styre har Sudan beslutat att genomföra en rad nya reformer. Exempelvis blev det nyligen känt att Sudans styrande råd, den högsta auktoriteten i landet, godkänt en lag som förbjuder kvinnlig könsstympning.

– Vi skrotar lagar som kränker de mänskliga rättigheterna, säger justitieminister Nasredeen Abdulbar, enligt SVT nyheter.

Sudan leds för närvarande av ett övergångsstyre som består av ett civil-militärt råd och en civil regering som ska leda landet fram till allmänna val 2022.

I april 2019 avsattes presidenten Omar Hassan Ahmad al-Bashir efter att han i ungefär 30 års tid lett en av världens strängaste regimer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV