Nyheter

Ny rapport om kommersiell sexuell exploatering

På måndagen lanserade Inte din hora, Child 10 och Ellencentret en rapport där de kartlagt vård- och stödinsatser för personer som utsätts i prostitution, människohandel för sexuella ändamål eller andra former av kommersiell sexuell exploatering. Rapporten innehåller också en undersökning där 228 personer som varit utsatta från över 40 orter beskriver sina upplevelser.

Över hälften av dem har inte erbjudits något professionellt stöd för att bearbeta vad de utsatts för. Turen att ha ett stabilt socialt nätverk, turen att bo på en ort där det finns expertis tillgänglig eller turen att träffa rätt person är enligt undersökningen vad som i första hand avgör vem som får hjälp och inte.

Ambitionen med rapporten har varit att skapa en tydligare bild av hur stödsystemet för de som utsätts fungerar i praktiken och vad som behöver göras för att det ska fungera bättre. Till stora delar är bilden nedslående. Ett akut behov av kompetensförstärkning identifieras genom hela kedjan av stödjande insatser – även inom rättsväsendet som till exempel polisen och inte minst när det gäller barnperspektiv.
Samtidigt finns vittnesmål om hur bra bemötande och tidig hjälp gör skillnad och
bryter negativa spiraler. Tidiga insatser, att målgruppen tas på allvar och ett bemötande som präglas av respekt kan ha livsavgörande effekt.

Med kampanjen #nyårslöftet vill nu organsiationerna bakom rapporten se till beslutsfattare ser till att det stöd som behövs också ges.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV