Nyheter

Pilotprojekt ska ge adopterade möjlighet att söka sina rötter

I ett nytt uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) avsätter nu regeringen för första gången särskilt riktade resurser för att adopterade ska kunna söka sina rötter. Beskedet välkomnas av Maria Fredriksson, lärare och debattör i adoptionsfrågor.

Genom uppdraget till MFOF vill regeringen ”möjliggöra hjälp till de individer som vill söka sin livshistoria och finna sina rötter”. Det framgår av ett pressmeddelande från socialdepartementet.

– Kunskap om den egna livshistorien kan ha stor betydelse för adopterades psykiska hälsa, och det finns ett behov av professionellt stöd kring ursprungssökning. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kommer nu kunna ge praktisk hjälp och vägledning till de som söker sitt ursprung, säger socialminister Lena Hallengren.

I pressmeddelandet hänvisar socialdepartementet till ”signaler om att behovet av att söka sitt ursprung bland internationellt adopterade har ökat” och skriver att stödet ska finnas tillgängligt för alla internationellt adopterade som söker sin biologiska familj.

Under 2020 får MFOF använda 2 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. Pilotprojektet ska delredovisas senast den 31 januari 2021 och slutredovisningen ska vara klar den 31 januari 2022.

– Det är mycket glädjande att regeringen äntligen hörsammat adopterades behov av ett ekonomiskt stöd för röttersök. Dock finns det många frågetecken som behöver rätas ut gällande ansökningsförfarande, handläggningsrutiner och även omfattning av stödet. Det är många som redan lagt ut stora belopp på sina röttersök och en del undrar om det kommer att finnas möjlighet att få stöd retroaktivt? Den första generationen adoptivföräldrar fick exempelvis de pensionsgrundande barnårsrätten retroaktivt och därför är det en rimlig fråga, säger Maria Fredriksson, själv adopterad.

I budgetpropositionen aviserar socialdepartementet även ett ökat anslag till MFOF med 2,5 miljoner kronor 2020 och därefter 2 miljoner kronor årligen till samordningen av insatser kring obligatorisk föräldrautbildning inför adoption, samt tidigt stöd efter genomförd adoption.

Maria Fredriksson är en av många debattörer och aktivister som under många år och i motvind försökt lyfta behovet av att se de adopterades och förstafamiljernas behov i samband med adoptioner. Att ett av kraven nu hörsammats, åtminstone i ett första steg, innebär blandade känslor.

– MFOF är en liten myndighet som nyligen utlokaliserats och därmed befaras ha tappat en del av den kunskap och kompetens som den tidigare besatt. Till detta kommer även ett chefsbyte vilket också väcker en del oro för hur smidigt det hela kommer att administreras, men det är viktigt att ändå få glädjas över att ha fått gehör för ett behov som avfärdats av så många under så lång tid, säger hon.

Även Jyothi Svahn har länge debatterat frågan och betonar vikten av att beslutet uppmärksammas stort, så alla som har rätt till det verkligen gör anspråk på stödet.

– Då får Hallengren hosta upp betydligt mer resurser. Det här är småpengar om avsikten verkligen är att tillgodose de adopterades behov.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV