Nyheter

Arbetslösheten minskar i alla län

Arbetsförmedlingen generaldirektör Maria Mindhammar.

I slutet av juli var drygt 408 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är närmare 70 000 färre personer jämfört med samma månad förra året. Det innebär att arbetslösheten har minskat till 7,9 procent från 9,2 procent på ett år. Under sommarmånaderna har arbetslösheten legat på en stabil nivå. I juli minskade arbetslösheten i samtliga län jämfört med förra året.

Arbetslösheten fortsatte att minska i juli. Det visar Arbetsförmedlingens nya statistik. Gotlands län hade lägst arbetslöshet (5,2 procent), medan den var högst i Södermanlands (10,4 procent), Skåne (9,9 procent) och Västmanlands län (9,8 procent).

Även ungdomsarbetslösheten minskade jämfört med förra året – till 10,5 procent (13,4 procent). I juli var drygt 54 000 (18-24 år) inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med cirka 18 000 personer.

­Återhämtningen på arbetsmarknaden fortsätter framöver och vi bedömer att arbetslösheten kommer att vara tillbaka på nivåerna innan pandemin under slutet av nästa år, säger Sandra Offesson arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i en presskommentar.

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var närmare 190 000, vilket är en ökning med cirka 25 000 jämfört med för ett år sedan. En stor del av de inskrivna arbetslösa med långa tider utan arbete är födda i ett land utanför Europa.
– Det är positivt att arbetslösheten minskar och att de lediga jobben blir fler. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten och vi har fullt fokus på att förhindra och bryta denna utveckling. Nu kommer också betydligt fler långtidsarbetslösa att få del av främst kompetensrustande tjänster inom tjänsten rusta och matcha (KROM), säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.
I juli skrev drygt 29 000 personer in sig vid Arbetsförmedlingen, vilket är drygt 13 000 personer färre än förra året. Under samma månad fick närmare 26 000 av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen ett arbete, vilket är cirka 1 000 färre än förra året.

Kort om arbetsmarknaden i juli 2021
Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2020.
7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,2).* Sammanlagt 408 417 personer (478 081).
10,5 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4).* Sammanlagt 54 410 ungdomar (72 833).
200 595 personer var öppet arbetslösa (294 100).
207 822  personer deltog i program med aktivitetsstöd (183 981).
29 674 personer anmälde sig som arbetssökande (43 204).
25 551 personer fick arbete (26 783).
1 212 personer varslades om uppsägning (3 622).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.
Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2021.