Evenemang

Anna Margolin – liv och dikt

Evenemang av Paideia folkhögskola

Föreläsning arrangerad av Jiddischsällskapet i Stockholm i samarbete med Paideia folkhögskola.

Anna Margolin (1887-1952) räknas idag till de främsta modernistiska poeterna på jiddisch, men i likhet med andra författare som skrev på jiddisch var hon under sin samtid helt okänd utanför språkområdet. Idag är hon översatt till flera språk.
Beila Engelhardt Titelman kommer att berätta om hennes dramatiska liv, läsa dikter och spela ett par av hennes tonsatta dikter.
Beila Engelhardt Titelman arbetar med en avhandling om Anna Margolin vid Åbo Akademi. 2018 publicerade hon en bok med översättningar av ett urval av Anna Margolins dikter från jiddisch till svenska. Hon har också tillsammans med Sara Mannheimer publicerat översättningar av Debora Fogels dikter,  Tomma gator och Gula Lyktor (2020).

Online: cognitoforms.com
Onsdag 19 maj 2021 kl. 18:30
Kostnad: Gratis

Anmälan genom denna länk senast 14 maj 2021:
https://www.cognitoforms.com/Paideia1/AnnaMargolin195