Nyheter

Lund ska få regnbågar i gatumiljön

Det var i juli 2020 som Joakim Månsson Bengtsson, ordförande i Lundapride 2021 och politiskt aktiv i Feministiskt initiativ, skickade in ett medborgarförslag till Lunds kommun om att måla regnbågsövergångsställen i de centrala delarna av staden och i byarna i kommunen.

Månsson Bengtssons förslag skrevs under av över 200 lundabor, tillräckligt för att tas upp av kommunpolitikerna. I en tjänsteskrivelse från tekniska nämnden bedöms målning av just övergångsställen kunna försvåra tillgängligheten och rekommenderade istället regnbågar som egna inslag i gatumiljön.

Nu har tekniska nämnden i Lund bifallit den tjänstskrivelse, med stöd av samtliga partier utom SD röstade. Den innebär att regnbågar kommer att målas i den offentliga miljön med motiveringen att:

”Regnbågsfärgernas symbolvärde är positivt för barn och unga på samma vis som för vuxna. Barn och unga kan även de känna sig välkomna i kommunen de bor i och stärkta i sina rättigheter.”

Engagerade hbtqi+-aktivister i Malmö, efter medierapportering om Lund, skickade in ett likartat medborgarförslag, som också fick erfordrade namnunderskrifter. Det förslaget är ännu under beredning i Malmö.

– I ett EU där utvecklingen går åt motsatt håll i flera medlemsländer och i ett Sverige där hbtq+-fientliga politiska krafter normaliseras och bjuds in till eventuella styren – och andra skånska kommuner som Hörby beslutar att inte ens flagga regnbågsflaggan – är beslutet om att måla regnbågar i den offentliga miljön i Lund en otroligt viktig åtgärd, säger Joakim Månsson Bengtsson, och fortsätter:

– Vi behöver mer kärlek i samhället, mångfalden är vacker och i framtiden ska inga barn, unga eller äldre behöva komma ut ur någon garderob. Detta är ett steg i den riktningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV