Nyheter

Nytt blåbrunt block i riksdagen

I ett utskottsinitiativ gör Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna gemensam sak med Sverigedemokraterna om migrationspolitiken. Det som samtliga allianspartier, när de började öppna för samarbete med SD deklarerade vara det område som inte skulle omfattas, blir nu den historiska markeringen som offentliggör det nya blåbruna blocket i svensk rikspolitik.

I sak handlar initiativet om ett alternativ till regeringens migrationspolitiska proposition. Förslagen i korthet:

Uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas så att de inte kan omfatta vuxna personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige.

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd förs in direkt i lagstiftningen.

Undantagsmöjligheterna från krav på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd begränsas från särskilda skäl till synnerliga skäl, och förs också in i lagstiftningen.

Krav på försörjning vid anhöriginvandring skärps också för alternativt skyddsbehövande.

Anknytningspersoner ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”varaktigt uppehållstillstånd” istället för som regeringen föreslår ”uppehållstillstånd under en längre tid”.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

Tidsfristen för kvotflyktingars möjlighet till att återförenas med anhöriga begränsas.

RFSL tillhör de organisationer som tar avstånd från förslagen, och konstaterar att redan regeringsförslagen innebär försämringar jämfört med tidigare lagstiftning. Förslagen från M, SD, KD och L skulle ytterligare försämra möjligheterna till uppehållstillstånd i Sverige och familjeåterförening, vilket enligt RFSL kommer att drabba hbtqi-flyktingar hårt.
– Vi är förfärade över den riktning Sverige nu tar i migrationspolitiken. Hbtqi-flyktingar kommer, i ännu högre utsträckning än idag, att riskera att skickas tillbaka till länder där de blir förföljda enbart på grund av den de är, säger Deidre Palacios, ordförande för RFSL, i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Främlingsfientliga krafter har redan fått genomslag i migrationspolitiken och det blir ännu värre med det nya förslaget. Det är något RFSL kommer försöka motverka på alla sätt vi kan.

Liberala ungdomsförbundet (Luf) är kritiska till den migrationspolitik som L nu kommit överens om med SD, M, KD, och anser inte att den kan kallas liberal.  På partirådet i mars argumenterade Luf för att inte öppna för samarbete med SD.

Romina Pourmokhtari, ordförande för Luf, twittrar: ”Problemet är inte SD hit och SD dit, där har Liberalerna redan bestämt sig. Mitt problem är att den migrationspolitik som nu förs från Liberalerna leder till minskad invandring och det är inte liberalt. Den som flyr har inget val, ingen människa är illegal.”

Mer än mot innehållet i förslaget reagerar tidigare partiledaren Bengt Westerberg på det faktum de fyra partierna tar ett gemensamt initiativ, och säger till Aftonbladet att han fortfarande överväger att lämna partiet:

– Jag är med i partiet fortfarande, så jag har inte tagit något initiativ än. Det finns ju en väldigt stark grupp inom partiet som är väldigt kritisk mot den här politiken, det anslag man har gjort nu. Och det är många som hört av sig och vädjat till mig att jag ska stanna kvar i partiet. Så jag fortsätter att begrunda situationen, men jag är kvar än så länge.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV