Nyheter

Utredare ska ta fram strategi för att bekämpa våld mot barn

Regeringen vill förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, med en ny strategi för de kommande tio åren. Till särskild utredare utses Fredrik Malmberg som var barnombudsman 2008-2017. 

– Att barn tvingas växa upp med våld och övergrepp är oacceptabelt. Det krävs ett sammanhållet, långsiktigt och strategiskt arbete för att säkerställa barns rättigheter och åtgärda det som inte fungerar i praktiken. Därför är den här utredningen så angelägen, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister, i ett pressmeddelande.

Utredaren ska ta fram mål för det långsiktiga arbetet och föreslå åtgärder som gör det möjligt att nå målen och därmed förebygga och bekämpa våld mot barn.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.

– Både utifrån mitt nuvarande uppdrag som utgår ifrån rättigheter för personer med funktionsnedsättning och min tidigare roll som barnombudsman är jag glad över att ha fått regeringens förtroende att som särskild utredare få leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Jag är övertygad om att en långsiktig nationell strategi leder till att bekämpandet av våld mot barn prioriteras högre och får skarpare genomslag. I arbetet med strategin blir det viktigt att synliggöra det våld som barn specifikt utsätts för i deras egenskap av barn, oavsett vilket våld det handlar om, säger Fredrik Malmberg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV