Nyheter

Militarism förstör miljön och hotar klimatet

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) har antagit ett uttalande som kräver erkännande av kopplingen mellan militarism, miljöförstöring och klimatförändringar.

Det var vid förbundets kongress i slutet av april som uttalandet antogs. IKFF konstaterar bland annat att militär verksamhet ofta undantas från klimat- och miljömål och att dess påverkan står ofta utan insyn och utan möjlighet till lokalt, demokratiskt inflytande:

”På lokal nivå ser vi förödande konsekvenser för vår sårbara miljö när krig övas, bland annat kring Vättern, Göteborgs skärgård, och vilket den fällande domen i Blekinge tingsrätt om flygflottiljens förgiftning av dricksvatten visar på. Sverige koloniala arv och samernas rätt till mark är också en aspekt som måste synliggöras.”

IKFF betonar att allt klimatarbete måste inkludera ett genusperspektiv, och menar att både stater och det internationella samfundet måste bli bättre på att se kopplingen mellan klimat och konflikt ur ett genusperspektivk samt att traditionell säkerhets- och försvarspolitisks inverkan på miljö och klimat behöver synliggöras, granskas och åtgärdas.

”Sverige måste synliggöra hur militariseringen och den militära upprustningen bidrar till miljöförstöring och klimatförändringar. Militarisering är i sig ett hot mot vår säkerhet och bidrar till konflikt. Kopplingarna mellan klimatförändringar, patriarkala och globala maktstrukturer, samt militarism måste erkännas.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV