Krönika

Samhället står faktiskt inte på kvinnors sida

Maj Karlsson (V).

Vi lever i ett samhälle av män för män. Ett samhälle som låter kvinnor mördas och män gå fria från våldtäkt. Men nu är det dags att bygga om varje grundsten i samhället, skriver Maj Karlsson (V).  

Jag tror få har missat att fem kvinnor blev mördade inom loppet av tre veckor förra månaden. Min första reaktion likt många andras var sorg, förtvivlan över att mina medsystrar blivit utsatta för det värsta tänkbara. Att så många kvinnor mördades på så kort tid var ovanligt, men tyvärr är det inget nytt att män mördar kvinnor.

I Sverige dödas omkring 13 kvinnor varje år av en man de har eller har haft en relation med. 2001 var en av dessa kvinnor min vän. Med andra ord, våra egna hem är fortfarande den farligaste platsen för oss kvinnor.

Jag är heligt förbannad över männens våld men också samhällets svek. Kanske har det aldrig varit tydligare än nu att mäns våld mot kvinnor, i alla dess former, är ett gigantiskt samhällsproblem, men ut i ljuset har också dragits att samhället faktiskt inte står på kvinnors sida.

Med all rätt har politiken reagerat starkt på de senaste morden. Men enstaka insatser kommer inte att uppfylla den utlovade nollvisionen. För det krävs ett helt annat system.

Vi verkar i ett system där de lagar som ska finnas för att skydda oss istället kan användas emot oss. 

För ett av de grundläggande problemen är att samhällets institutioner är uppbyggda utan hänsyn till mäns makt över kvinnor. Vi lever uppenbarligen idag i ett samhälle där vi kvinnor inte står säkra, där män kan frias från våldtäkt och kvinnan blir anmäld för förtal.

En kvinna som lyckats få sin man dömd för misshandel kan i andra änden förlora vårdnaden om sina barn till den dömda mannen. En man som använt ekonomin som våldsmedel kan se till att kvinnan får skulder så att hon sen blir bostadslös.

En kvinna mördas oftast efter en lång period av hot och våld. Ofta har kvinnan tidigare sökt stöd och mannen är sällan okänd för våra myndigheter. Samhället har alltså fått chans på chans att fånga upp dessa män men misslyckats. Samhället har fått chansen att stötta kvinnan men låtit bli. Vi verkar i ett system där de lagar som ska finnas för att skydda oss istället kan användas emot oss.

Att samhället skyddar männen snarare än kvinnorna underlättar inte bara för våldet att fortsätta, det sätter också skräck i oss alla. Vi kvinnor tvingas leva med känslan av att aldrig vara säkra, varken på gator och torg eller i våra hem. För vi vet att vi riskerar att stå rättslösa. Att vi är förlorarna när ord står mot ord. Den trygghet vi borde känna i att samhället finns där för oss, finns inte. Endast fem av hundra anmälningar om våldtäkt leder till fällande dom, det säger väl ändå allt?

Att politiken reagerar nu beror på att det efter #metoo byggts upp en riktigt stark gräsrotsrörelse av kvinnor som verkligen slår tillbaka.

Samhället måste därför genomgå en fundamental förändring. Politiken måste ta en ny riktning om vi menar allvar med att vi vill stoppa våldet. Att vi först och främst bygger en stark välfärd med en urstark socialtjänst och en offensiv bostadspolitik är grunden, men vi måste också bygga om varje grundsten i varje institution i varje myndighet för att istället utgå från insikten om att män är överordnade kvinnor och att det får konsekvenser

Vi kvinnor har kämpat i århundraden för våra rättigheter och friheter, ibland för våra egna liv. Att politiken reagerar nu beror på att det efter #metoo byggts upp en riktigt stark gräsrotsrörelse av kvinnor som verkligen slår tillbaka. Med den enorma kraften är jag extremt taggad att ta nästa stora steg i kampen för våra rättigheter. Vi ska inte nöja oss med enstaka insatser vi ska genomföra strukturell förändring.

Sist men inte minst. I alla våra historiska strider har patriarkatet gjort motstånd, män hållit varandra om ryggen eller varit passiva. Få män har gjort oss sällskap. Deras broderskap har även lagt grunden för de värderingar som vårt samhälle idag präglas av. Det har nu visat sig vara ett misslyckande.

Jag förväntar mig därför att även män inser att de är förlorare i det här så att även de kommer stå vid vår sida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV