Nyheter

Vårdgivare avvaktar med att behandla unga transpersoner

Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Astrid Lindgrens barnsjukhus har fattat beslut om att inte inleda pubertetshämmande hormonbehandlingar på minderåriga med diagnosen könsdysfori, rapporterar flera medier. Påbörjade behandlingar kan fortsätta efter information om risker och kunskapsläge. Nya behandlingar kan komma att ges inom ramen för kliniska studier.

Sjukhusledningen skriver i sitt beslut att behandling av unga är kontroversiell och att det handlar om försiktighet. Detta med hänvisning till samhällsdebatten, men också en kunskapsöversyn från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) från 2019 som pekade på bristande evidens vad gäller risk för biverkningar, samt ett rättsfall i brittisk domstol, där unga under 16 år inte anses redo att ta så livsavgörande beslut.

Svante Norgren, temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger till Aftonbladet att inga pågående behandlingar stoppas, men att patienterna ska att få mer information kring hur sjukhusledningen ser på frågan.

Samtidigt väcker beslutet stor oro bland föräldrar till transbarn. Jan-Åke Eriksson säger till Svenska dagbladet (SVD) att beslutet är en katastrof för hans 13-årige son:

– Visst finns det risker för biverkningar med den här behandlingen. Det är jättekraftiga mediciner och ingenting man käkar för att man tycker det är roligt. Jag vill inget annat än mitt barns bästa och i det här fallet tror jag att nyttan rejält överväger riskerna.

En mamma till en tolvårig flicka som intervjuats anonymt i SVD ifrågasätter sjukhusledningens försiktighetsprincip:
– Vi som föräldrar vill bara hennes bästa och när vi väger in allt då handlar det om det psykiska måendet, om självskadebeteende och i värsta fall att hon inte vill leva. I de här besluten tycker vi att de helt tappat blicken på den biten. Det har varit hennes livlina att hormonerna ska stoppa puberteten. Vi har inte vågat berätta för henne om sjukhusets beslut än.

I Sverige finns sex kliniker som genomför könsidentitetsutredningar. Enligt en rundringning som SVT gjort kommer både Linköping och Lund att avvakta mer fakta innan nya behandlingar inleds, medan det i Uppsala förs diskussioner och klinikerna i Umeå och Västra Götaland fortsätter som tidigare.

330 patienter är inskrivna hos Kid-teamet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Deidre Palacios, ordförande för RFSL, kallar beslutet ett gigantiskt bakslag och berättar för Aftonbladet att organisationen kontaktats av flera oroliga ungdomar och föräldrar sedan 1 maj, då det trädde i kraft:

– Att man ställer in viktig vård till unga i Sverige – som ska vara ett land i framkant i hbtqi-frågor – är hemskt. Det kommer att få konsekvenser på flera plan för transpersoners hälsa och kan leda till ökad ångest och ohanterlig könsdysfori under flera års tid.

Överläkaren Svante Norgren medger att för nya patienter blir konsekvensen längre väntan på vård, men han kan inte säga hur lång.
– Jag har största respekt för våra patienter, jag har hört deras berättelser kring hur svårt de har det, men jag håller inte med om att vi vägrar någon vård. Jag har svårt att se hur det skulle vara sämre för patienterna att nya patienter behandlas i studieform, säger Norgren till Aftonbladet.