Debatt

Orimligt att skärpa språkkrav just nu

Maria Fredriksson.

”Det är illa nog att vilja införa språkkrav för permanent uppehållstillstånd; att göra det under brinnande pandemi är inhumant”, skriver Maria Fredriksson, sfi-lärare.

Per Engzell, doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet samt University of Oxford i England har undersökt vilka effekter distansundervisning har på lärandet. I Nederländerna testar man regelbundet elevers kunskaper genom nationella prov och kan nu jämföra resultatet strax före nedstängningen av skolorna med hur det ser ut efter ett par månaders distansundervisning: den ger i stort sett ingen kunskap alls. Sämst går det för de elever vars föräldrar saknar gymnasieutbildning.

Det är rimligt att dra slutsatsen att liknande förhållanden gäller även för vuxna, i synnerhet för dem som ska lära sig ett nytt språk och saknar god studievana och digital kompetens.

Mot bakgrund av detta är det inte rimligt att införa språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, något som både regeringen och flera av riksdagspartierna ställer sig bakom. Flera kommuner har även skärpt tidsramarna för hur lång tid sfi ska få ta, utifrån ett medianvärde för hur lång tid det har tagit för tidigare studerande.

Under rådande omständigheter sker mycket av sfi-undervisningen på distans eller semidistans och det är svårt för eleverna att kombinera sina studier med språkpraktik då många arbetsplatser stängt för detta på grund av pandemin.

Många sfi-skolor erbjuder de elever med kortast studiebakgrund undervisning på plats, men det blir ändå fragmenterat på grund av coronarelaterad vab. Det är heller inte bra att ha alltför homogena grupper, vilket lätt uppstår när endast de elever med kortast skolbakgrund erbjuds närundervisning.

Det råder ingen tvekan om att det är viktigt att lära sig språket i sitt nya land; låt oss inte hamna i den diskussionen. Huruvida det är rimligt att ställa språkkrav för uppehållstillstånd och medborgarskap är en annan diskussion och personligen motsätter jag mig starkt en lag som kopplar mänskliga rättigheter till språkkunskaper och som gör migrationshandläggare av lärare.

Det är illa nog att vilja införa språkkrav för permanent uppehållstillstånd; att göra det under brinnande pandemi är inhumant.

Vi har färska studier som visar att distansundervisning inte fungerar adekvat. Därför vore det önskvärt att kommunerna visar flexibilitet med tidsramar och att politiker avvaktar med språkkrav, åtminstone till dess att vi återgått till normal sfi-undervisning om de alls ska införas.

Det är viktigt att ställa krav på sfi-studerande, men då måste det även finnas rimliga förutsättningar och det saknas. 

Maria Fredriksson är sfi-lärare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV