Evenemang

Om vägen till egen bostad för våldsutsatta kvinnor

20 maj online. Tusentals kvinnor och barn blir varje år hemlösa på grund av mäns våld och många tvingas stanna kvar med förövare på grund av bostadssituationen. Vad kan vi göra? Vilka lösningar finns? I seminariet ”Vägen till bostad för våldsutsatta kvinnor – hur ser den ut?” kommer dessa frågor att diskuteras för att med gemensamma krafter hitta en väg framåt.

Program
10:00 Inledning: Bostadssituationen idag för våldsutsatta kvinnor med Olga Persson, ordförande Unizon, och Else-Marie Larsen, styrelseledamot Unizon.

10:15 Goda exempel på hur kvinnor kan få en permanent bostad med Peter Cronarp, bokonsulentsamordnare, Örebro bostäder AB, Ann-Christine Linder och Catharina Lewerentz, hot- och våldsteamet i Karlstad kommun, Lars-Ove Jansson,  Arvika fastighets AB, Mathilda Lundin och Lovisa Löwenborg, initiativtagare Her house foundation.
10:45 Paus
10:55 Panelsamtal med Arion Chryssafis, ordförande Beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR, Tove Sander, advokat och S-politiker och Anna Granath Hansson, bostadsforskare KTH.
11:20 Avslutning med Unizons förbundsordförande Olga Persson

Seminariet är gratis och ingen föranmälan krävs. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Unizons kansli på telefon 08-642 64 01 eller e-post [email protected].

Evenemang av Unizon
Online med Facebook Live

Torsdag 20 maj 2021 kl. 10:00
Kostnad: Gratis· Längd: 1 h 20 min
Offentlig  · Alla på och utanför Facebook