Intervju

”Jag vet bara att israelerna försöker rensa bort oss palestinier”

Sheikh Jarrah.

Salma Saleh, som inte vågar gå ut med sitt riktiga namn, kommer från bostadskvarteret Sheikh Jarrah i östra Jerusalem. Här står flera palestinska familjer inför hotet om att vräkas från sina hem, vilket ses som en av anledningarna till upptrappningen i Gaza.

Israel bombar Gaza. Landets premiärminister Benjamin Netanyahu säger sig ha för avsikt att förgöra terrorklassade Hamas, som skjuter raketer. Nästan alla offer är civila palestinier, varav många barn.

I Sheikh Jarrah trakasseras palestinierna av beväpnade ultranationalistiska israeler uppbackade av polis och militär. Salma Salehs familj är en av dem som hotas av vräkning och vars öde ska avgöras i högsta domstolen.

– Det hus som mina föräldrar bor i har varit föremål för en rekordlång domstolsprocess sedan 1972, säger hon.

I april började rykten spridas om att vräkningen var på gång och den 2 maj anordnades den första fredliga demonstrationen mot avhysningarna.

– Sedan dess har vi suttit och sjungit och manifesterat vid de hus som hotas att ta ifrån oss, berättar Salma Saleh.

– Hela tiden har israeliska bosättare trakasserat oss och övriga som bor i kvarteret. De rör sig beväpnade i området, medan ingen av oss som bor här får vara ute eller vågar gå ut. De backas upp av både polisen och militären.

Smutsiga metoder

Salma Saleh berättar om våld, tårgas och om avloppsvattnet som israelerna sprutar för att splittra dem.

– De senaste nätterna har de även skjutit gummikulor, säger hon.

Men särskilt avloppsvattnet skapar stor oro och stress.

– Hur många gånger jag än duschar och försöker skrubba bort det smutsiga från huden, så går det inte bli kvitt. Även våra röster har påverkats, en del barn och äldre har även fått andningssvårigheter. Det stinker och vi är rädda för att bakterier och kemikalier sprids, säger hon.

Hon säger att området är indelat i 28 delar och att det bor cirka 550 personer där. Salma Saleh berättar att de sedan den 2 maj suttit vakna på nätterna och vakat i bostadsområdet, tills inga beväpnade israeliska bosättare finns kvar i bostadsområdet.

– Ibland har vi sett mellan 30 och 40 beväpnade bosättare som går omkring i bostadsområdet, så människor vågar inte gå ut, säger hon.

Hon beskriver hur de israeliska ultranationalisterna och bosättarna backas upp av både polis och militär som finns i och utanför området.

Beslagtar godis

När de kring 12-13 maj skulle fira högtiden Eid al-Fitr, i samband med fastemånadens slut, hade israelerna uppfört kontroller med väpnade män vid alla tre ingångar till bostadskvarteret. Alla, inklusive de bofasta i kvarteret, tvingades visa upp id-handlingar och bara de som bodde i kvarteret släpptes in.

Vänner och familjemedlemmar fick inte komma in för att fira högtiden tillsammans med nära och kära.

Alla aktiviteter som Salma och andra har organiserat under festdagarna har avbrutits och förstörts av polis och militär. I en video hon skickar kan man se hur soldater lägger beslag på både drakar och godis, som kvinnorna hade delat ut till barnen.

Lördagen den 15 maj var minnesdagen för katastrofen Al Nakba som inföll 1948 och innebar att 750 000 palestinier förvisades och tvingades på flykt. Salma Saleh berättar att hon tillsammans med andra målade muralmålningar i området, vilka genast togs bort av polis som kom och spolade väggarna.

I en video från samma dag ser man hur flera polismän slår kvinnor som är ute och släpar dem på marken.

”Söndagen den 17 maj infördes utegångsförbud och alla tvingades att hålla sig inomhus efter mörkrets inbrott”, skriver Salma Saleh i en kort uppdatering om läget.

Hon beskriver hur militariseringen kring bostadskvarteret har ökat och demonstrationerna mot avhysningarna och för palestiniernas rätt att bo kvar i området har flyttat ut på gatorna utanför. Där demonstranterna ständigt slås ner med våld.

Salma Saleh säger att hon inte vill prata politik. Men menar ändå att palestinierna behöver allt stöd de kan få, både från Hamas och från omvärlden.

– Jag vet inte inte hur starka Hamas är. Jag vet bara att israelerna försöker rensa bort oss palestinier, säger hon.

*Salma Saleh heter egentligen något annat