Nyheter

Politiska preferenser tydligt präglade av kön

Medan omfattningen av kvinnors och mäns politiska engagemang blir alltmer lika, är skillnaderna i politiska preferenser och prioriteringar tydliga. Det visar en ny rapport om trender i könsskillnader bland svenska väljare från statsvetarna Maria Oskarson och Jakob Ahlbom vid Göteborgs universitet.

Skiftet både vad gäller engagemang och preferenser är märkbart enligt forskarna. Detta då kvinnor fram till slutet av 1900-talet var både mindre politiskt engagerade och mer konservativa än män, enligt studier ”i de flesta avancerade demokratier”, vilket inte längre är fallet. Kvinnor placerar sig allt längre till vänsterut och prioriterar välfärd allt högre, medan män är mer konservativa, och skillnaden har ökat tydligt det senaste decenniet.

Med bas i svenska valundersökningar och boken Kvinnor som väljare och valda. Om betydelsen av kön i svensk politik kan Oskarson och Ahlbom konstatera att ”det idag finns vad som kan kallas en mobiliserad könsdimension i svensk politik”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV