Nyheter

Antologi om Sveriges nya migrationspolitik

En oförutsägbar asylprocess, familjesplittring, våld, bostadslöshet, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet – om det vittnar rösterna som lyfts fram i Asylkommissionens antologi Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?.

I samband med att boken släpptes hölls ett digitalt seminarium på tisdagen presentrade några av de medverkande författarna sina bidrag. Särskilt tydligt visar boken hur de skydds- och asylsökandes hälsa allvarligt påverkas, men även de som arbetar med att stödja påverkas.

– De restriktiva asyllagarna och förskjutningar i praxis drabbar både människor som söker skydd, civilsamhällets aktörer och professioner som försöker stötta, säger Torun Elsrud, universitetslektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, i ett uttalande på Linköpings universitets hemsida.

Elsrud är redaktör för antologin tillsammans med Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt, och Sabine Gruber, universitetslektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet.

– Ansvaret för att tillhandahålla basal välfärd, mat och bostad har överförts på civilsamhällets organisationer, vilket innebär att grundläggande åtaganden om mänskliga rättigheter inte respekteras, konstaterar Anna Lundberg.

Asylkommissionen lanserades 2019, av forskare och personer med omfattande kunskap om migration och asylsökandes liv och villkor i Sverige, för att granska rättssäkerhet och villkor för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015-2017. En granskning som utgår från asylsökandes levda erfarenheter och perspektiv, vilket varit utgångspunkten även för boken.

– Det är viktigt att människor med egen erfarenhet av att söka asyl själva kan berätta om hur de erfarit att asylprocessen och mottagandet i Sverige fungerar, det är så ofta andra som talar å deras vägnar. Tyvärr ser det också ofta ut så i forskningen. Genom att dela erfarenheter från olika perspektiv kan vi få en mer sammansatt kunskap, säger Sabine Gruber.

De här erfarenheterna och berättelserna är av stort värde för forskningen, menar Torun Elsrud.

– Det är dagsaktuellt material och resultat som kan användas för att förstå och fortsätta analysera det som pågår i Sverige i dag och för att jämföra med forskning som gjorts tidigare.