Debatt

Patientsäker förlossningsvård kräver en helomvändning

Anna Sehlin och Catarina Wahlgren (V).

”Förlossningsvården har gått på knäna allt för länge. Vi vill ha fler förlossningsplatser. Det är inga radikala krav”, skriver Anna Sehlin och Catarina Wahlgren, företrädare för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

När beskedet om att kvinnokliniken på Södersjukhuset skulle tvingas avskeda fem specialistläkare inom förlossning för att mottagningen inte gick med vinst var vi i Vänsterpartiet upprörda men inte förvånade. Region Stockholm har under en allt för lång tid styrts av ett högerstyre utan intresse för en jämlik vård för kvinnor. Vårdval förlossning, med det privata BB Sophia som lades ned 2016, ledde till den pågående platsbrist som finns inom förlossningsvården idag.

Det har under flera år nu funnits ett skriande behov av fler förlossningsplatser, men trots detta beslutade det moderatledda blågröna styret att den planerade nya förlossningskliniken på Sankt Görans sjukhus skjuts fram på obestämd framtid. Vänsterpartiet har då föreslagit att omgående iordningsställa fler förlossningsplatser på Karolinska sjukhuset, men detta har avslagits. Södersjukhusets enda sätt att få en budget i balans under 2021 är att ta emot fler förlossningar, trots att de hade överfullt redan 2020. Så ser vården ut när sjukhus ska drivas som företag.

Anledningen till den pågående nedmonteringen av kvinnors vård är densamma som alltid. I de blågröna partiernas värld heter det att vi måste prioritera att ha ordning i finanserna. Vi i Vänsterpartiet ser med djup oro på att ekonomi tillåts stå över människors behov av vård och att den utvecklingen tillåts fortgå.

Verksamheterna får planera verksamheten utifrån budget, inte utifrån behov. Att avskeda personal som behövs för en patientsäker vård på Södersjukhusets kvinnoklinik påverkar en hel vårdkedja. Kliniken har till exempel den enda mottagningen för våldtagna i hela regionen. Där riskerar man nu, under en pandemi där mäns våld mot kvinnor kraftigt ökat, att få personalbrist.

Vi har fått rapporter om att endast en sjuksköterska arbetar ensam på mottagningen flera kvällar i veckan. Det är en fullständigt orimlig arbetsbörda för att inte tala om hur negativt det påverkar patientsäkerheten.

Samtidigt som allt detta sker så går region Stockholm med 5,5 miljarder kronor i vinst under 2020. Trots pandemiår, trots alla omställningar sjukvården tvingats göra. Statliga kompensationer har gått ut och det är meningen att de ska användas i verksamheterna.

Kvinnokliniken på Södersjukhuset tvingas avskeda personal för att de går med 72 miljoner kronor i underskott, drygt en procent av det överskott regionen gör, men regionen håller hårt på sparbetingen och vägrar skjuta till mer pengar för att personalen ska kunna vara kvar. Det är en fråga om att prioritera ekonomiska principer och inte kvinnors behov av en patientsäker vård.

Vi i Vänsterpartiet vill se en helomvändning nu. Förlossningsvården har gått på knäna allt för länge. Vi vill ha fler förlossningsplatser. Det är inga radikala krav. Vi vill ha en barnmorska per födande och att den gravida har en säkrad plats på förlossningen när det väl är dags. Vi vill också ha bättre geografisk spridning på regionens gynmottagningar. Alla kvinnor borde kunna besöka en gynmottagning i sin egen kommun. Fler anställda och bättre arbetsvillkor som möjliggör återhämtning för personalen på förlossningsmottagningarna.

Det ser vi som en utveckling mot ett jämställt samhälle där behov styr vårdutbudet.

Anna Sehlin är oppositionsråd och Catarina Wahlgren ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV