Nyheter

Fi vill införa bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor

2020 beviljades endast 9 procent av ansökningarna om förtur till bostad inom kategorin hot och våld i Stockholms stad, jämfört med 92 procent av ansökningarna 2011. Nu föreslår Feministiskt initiativ (Fi) en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor. 

– Det är ett otroligt allvarligt läge, särskilt för våldsutsatta kvinnor med barn. Kvinnojoursrörelsen har länge lyft bostadsfrågan, nu är det dags att vi i Stockholms stad konkret förändrar förutsättningarna för den våldsutsatta kvinnan att kunna lämna sin förövare, säger Lisa Palm, Fi:s gruppledare i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Palm konstaterar att en sådan garanti kräver att staden ökar antalet förturslägenheter:

– Vi vet att bostad är en av de viktigaste faktorerna att kunna lämna sin förövare. Ytterst få kvinnor som har råd att köpa sig en bostadsrätt, något som lyfts fram i stadens egna analys för bostadsbehov för våldsutsatta. Samtidigt fortsätter den grönblå majoriteten att envist hävda att ombildningar gynnar kvinnor. I andra städer finns det bostadsgaranti för studenter. Det är inte svårare än att vi inför det för våldsutsatta kvinnor och barn här också.

Motionen som Fi lämnat in stöds av Unizon och Roks, som organiserar kvinnojourer. Unizon vill att skrivningarna i motionen skärps så att förtur inte bara kan, utan ska ges, och att det tydliggörs att den omfattar såväl våldsutsatta kvinnor som deras barn.