Nyheter

Könsidentitetslag enhälligt antagen på Kanarieöarna

På onsdagen antog ett enhälligt parlament på Kanarieöarna en ny lag om social jämlikhet och förbud mot diskriminering på grund av könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. Lagen ger var och en rätt att identifieras juridiskt med valfritt kön.

Varken psykologiska eller medicinska utlåtanden kommer att krävas för att få sin könsidentitet erkänd när den nya lagen på Kanarieöarna träder i kraft. Och diskriminering kan vid allvarliga övergrepp och trakasserier kosta förövaren upp till 45 000 euro i sanktionsavgift, rapporterar tidningen Público.

Det vara bara ett parti som inte stod bakom förslaget från början och planerade att avstå från att rösta, men under behandlingen i parlamentet anslöt även dess ledamöter till samförståndet i frågan.

Rätt till vård och omsorg

Oenighet mellan PSOE och Unidas podemos i den regerande vänsterkoalitionen har förhindrat om liknande lagstiftning på federal nivå i Spanien. En oenighet som högerkonservativa PP:s kanariska ledamot Luz Reverón hänvisade till när hon gav sitt slutliga stöd till könsidentitetslagen vid onsdagens parlamentsbehandling och möttes med applåder från övriga ledamöter.

Flera av dem, från partier av alla färger, menade att regeringspartierna borde ”lära av det stora framsteg som görs i Kanarieöarna”, rapporterar Público.

Den autonoma regionen säkerställer genom den nya lagen även trans- och intersexpersoners rätt till ett adekvat bemötande och vård utifrån medicinska, psykologiska, juridiska, sociala, arbetsrättsliga och kulturella behov.

Minderåriga trans- och intersexpersoner har rätt till en helhetsomsorg som främjar deras personlighetsutveckling samt rätt till vård, utbildning och social omsorg i enlighet med sin könsidentet eller sitt könsuttryck. Det innebär att de  från tolv års ålder har rätt att göra sig hörda och ge uttryck för sin inställning med hänsyn till deras mognad och utveckling och från 16 år krävs deras tydliga och entydiga samtycke till varje åtgärd som utförs.

Återbördade rättigheter

Omar López González, ledamot för PSOE, underströk att lagen inte ger något utan bara återbördar rättigheter som samhället ”stulit från ett stort antal människor, som pekats ut som annorlunda, men som framför allt är människor med drömmar, som förödmjukats, skadats och ogiltigförklarats socialt”.

Carmen Hernández från partiet Nuevas Canarias framhöll att Kanariöarna alltid gått i bräschen för civila rättigheter och att de vunna rättigheterna ”bara går emot de som vill tvinga sitt synsätt på andra”.

María del Río, ledamot för Sí podemos Canarias, hyllade aktivistgruppers ”enorma arbete” för att driva igenom den nya lagen som hon menar lyfter fram ”det gemensamma” och säkrar likaberättigande och fullt medborgarskap ”efter år av lidande, diskriminering, exkludering och kriminalisering”.

Kanariska hbtqi- och trans-grupper kommer nu att fortsätta kämpa för att det som uppnås på Kanarieöarna ska bli verklighet i hela Spanien. Vid en presskonferens kallade Marcos Ventura beslutet historiskt. Han företräder 14 organisationer för hbtqi-personers rättigheter som bildade en koalition och har arbetat med texten till lagförslaget sedan 2018. Bland de viktigaste principerna för lagen framhöll Ventura rätten till självidentifikation, eftersom ”vad som finns inom oss vet vi bara själva”, men också avpatologiseringen av transpersoner. Han poängterade att det handlar om mänskliga rättigheter:

– Vi förtjänar att leva lyckliga liv som är värdiga att leva.