Evenemang

Nina Bondeson

21 maj – 4 september, Göteborgs konsthall
Göteborgs Konsthall presenterar nu en soloutställning med den Göteborgsbaserade konstnären Nina Bondeson. Utställningen är den hittills mest omfattande presentationen av hennes 40-åriga konstnärskap och livsgärning och består av nya målningar och objekt, samtidigt som de tar spjärn mot utvalda tidigare verk.

Bondesons verk har samma form och dramaturgi som vindlande berättelser, där bildspråk och poetiska textrader samsas och bråkar med varandra. Genom måleri, grafik, broderi och objekt träder olika karaktärer fram, hämtade både från historien och fantasin. Former, tecken, och språk bildar en unik bildvärld som blandar det absurda, lekfulla och våldsamma. Målningarna är ofta små i storlek och är lika omsorgsfulla och detaljrika som ikoner. Bondesons verk innehåller reflektioner över livet, döden, sexualiteten och den sammantagna oron över dessa tre livsområden. Verken är på så sätt frammejslade ur en existentiell svärta, ofta med en politisk udd och en dos mörk humor.

Bondeson lyfter gärna den lilla människans och de osynligas perspektiv i historien och vår samtid. Genomgående i hennes konstnärskap riktar hon fokus mot erfarenheten av att vara kvinna och kvinnliga gestalter genom historien. Bondesons verk manar till eftertanke och inspirerar till egna tolkningar och är lika delar storslagna i sitt innehåll, som vardagliga och nära.
Likt ett mycelium, nervsystem eller blodomlopp återkommer karaktärer och skepnader och ställs i relation till varandra. I Bondesons värld existerar ingenting solitärt utan allt kan ses i ljuset av ett eller annat sammanhang. I utställningen kan vi uppleva hennes verk i både stora och små format, samt den grafik som tagit form över åren. Utställningen ger en unik möjlighet att följa med i Bondesons fotspår och se hur hon har förfinat och utvecklat sitt konstnärskap till ett helt eget språk och som lämnat ett betydande avtryck i den svenska samtida konsthistorien.

I samband med utställningen publiceras den första samlade katalogen om Nina Bondesons konstnärskap.

Nina Bondeson är född 1953 i Stockholm och lever och verkar i Mölndal / Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1983-1988. Efter debututställningen på Dr Glas i Stockholm, har Bondeson ställt ut regelbundet runt om i Sverige och internationellt. Bondeson är representerad vid flera svenska museer, vid Statens Konstråd, och flertalet kommuner och landsting. Bondeson är grafiker i grunden, men arbetar även med textil och måleri. Parallellt med konstnärskapet löper skrivandet, ibland integrerat i hennes verk men också i texter om konst som exempelvis Tiden som är för handen; om praktisk konsttillverkning (tillsammans med Marie Holmgren). Hon har även medverkat i ett antal antologier, böcker och tidskrifter.

Göteborgs Konsthall visar utställningar med samtidskonst
och är en del av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Alltid fri entré.
.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV