Evenemang

Påverkansarbete med Silvia kakembo

1 och 2 juni: Nu drar samarbetet mellan Transit och nätverket Produktionsplatserna igång igen med workshops för dig som driver eller är medlem av en ateljéförening eller annan konstnärlig produktionsplats.

Produktionsplatserna är ett nätverk av konstnärliga och kreativa produktionsplatser som startades av företrädare för ett antal ateljéföreningar i Stockholmsregionen. Nätverket fungerar för närvarande som kunskapsforum och har ambitionen att bli en samlande röst för de konstnärliga och kreativa produktionsplatserna i kulturpolitiken och verka för ett socialt hållbart konstliv och därmed ett rikt kulturliv i Sverige.
Vi erbjuder två kostnadsfria workshops för alla som vill kompetensutvecklas inom påverkansarbete, föreningskunskap och policyarbete. Ni får både föreläsning och workshop.

Silvia Kakembo är byråchef på Arena Opinion. Silvia har sedan tonåren engagerat sig i ideella föreningar – främst rörande kultur och ungdomar. Idag brinner hon för att både små och stora organisationer ska kunna göra sina röster hörda. Tidigare har Silvia jobbat som politiskt sakkunnig hos Magdalena Andersson på Finansdepartementet. Dessförinnan jobbade hon som marknadsansvarig och managementkonsult på konsultfirman Centigo. Sitt yrkesliv började hon i just ideella organisationer, bland andra Sveriges Elevkårer och SSU.

Påverkansarbete – hur når ni ut och fram?
Workshopledare: Silvia Kakembo
Datum & Tid: Tisdag 1 juni 2021, kl 18.00 – 20:30
Plats: Workshopen sker digitalt på Zoom.
Anmälan via Eventbrite

Arrangeras av TRANSIT KULTURINKUBATOR OCH PRODUKTIONSPLATSERNA.