Evenemang

Är privata sjukvårdsförsäkringar ett hot mot vård efter behov?

TORSDAG 17 JUNI.

Sedan år 2000 har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat från 103 000 till 680 000 år 2020. De privata sjukvårdsförsäkringarna bidrar väldigt lite till att finansiera den vård som erbjuds i Sverige. Samtidigt har de en stor påverkan på hur sjukvården fungerar. Om utvecklingen fortsätter ökar risken för ett än mer ojämlikt sjukvårdssystem.
Det är inte bara i Sverige som privata sjukvårdsförsäkringar blir allt vanligare. Utvecklingen är en del av en global trend. Studier visar att det i länder med en hög andel privata sjukvårdsförsäkringar – som USA, Australien och Nya Zeeland – är enklare att få tillgång till vård om du är höginkomsttagare än om du är låginkomsttagare. I Kanada har man valt en motsatt väg. Där har man bestämt sig för att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar för att kunna garantera en jämlik tillgång till vård.
Vad kan vi lära av hur privata sjukvårdsförsäkringar har påverkat vården i andra länder? Finns det utrymme för privata sjukvårdsförsäkringar i ett jämlikt sjukvårdssystem? Kan försäkringarna till och med bidra till en mer jämlik vård? Eller behöver politiker begränsa eller förbjuda dem?
Välkommen att delta i ett kunskapsseminarium med internationella experter och svenska beslutsfattare.

Torsdagen 17 juni kl. 15.00–16.00
Online – anmäl dig för att få en länk.

Medverkande:
Lena Hallengren, socialminister
Josep Figueras, läkare och forskare inom hälso- och sjukvård samt chef för European Observatory on Health Systems and Policies
Jonathan Cylus, nationalekonom med inriktning på hälsoekonomi samt chef för European Observatory on Health Systems and Policies verksamhet i London
John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Mikael Sandlund, professor i psykiatri vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring
Moderator är Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé.
Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag:
Arrangörer: LO och Arena Idé.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV