Evenemang

Att förstå hälsa genom klass och klass genom hälsa

TORSDAG 9 JUNI.

Roya Hakimnias text ”Att förstår hälsa genom klass och klass genom hälsa” i tidskriften Fronesis kommer snart va en riktig klassiker. Nu får ni möjlighet att lyssna till ett samtal som tar utgångspunkt just i denna text. Samtalet kommer handla om förändringsarbete och möjligheter till organisering inom vården, utifrån de aspekter som Roya har identifierat och lyft fram som centrala: hälsoklassamhället, ägandet av vården samt vård och hälsa som klasskamp.
Roya Hakimnia är ST-läkare i allmänmedicin och kommer samtala med Sten Axelsson Fisk, ST-läkare i obstetrik och gynekologi och nydisputerad i socialmedicin, samt Maja Heide, sjuksköterska, beroendepsykiatri.

Samtalet kommer äga rum på zoom, länk kommer publiceras här när vi närmar oss samtalet.

TORSDAG 9 JUNI KL. 18:00 –19:30
Att förstå hälsa genom klass och klass genom hälsa – vart leder det oss?
Gratis
Online: umu.zoom.us

Detta är det första evenemanget i en serie om organisering och centrala konflikter inom hälso- och sjukvård.
Samtalet arrangeras av Socialistiska vårdarbetare, ett partipolitiskt oberoende nätverk som samlar vårdarbetare från hela landet som vill verka för en jämlik hälsa genom socialistisk vårdpolitik.