Evenemang

Planera Trans Awareness Week -möte med Reclaim Pride

SÖNDAG 13 JUNI.

Welcome to join next meeting sunday 13th of june 17.00-19.00!
E-mail [email protected] to get the link!
The first meeting voted for organizing a Trans Awareness Week and social hangouts. During this second meeting we gonna form working groups.
Let us know if you can contribute as a facilitator/taking notes/translating during the meeting.
Also let us know if you need the meeting to be in english or need any other translations and we’ll try our best to organize.

Välkommen att anmäla dig till online stormöte söndagen den 13 Juni klockan 17:00-19:00!
Maila till [email protected] för att få länken.
Efter en röstning som hölls föregående stormöte, har det beslutats att vi ska arrangera en Trans Awareness Week.
Nu är det dags för oss att planera årets Trans Awareness Week och hang outs. Under mötet kommer vi att gå att gå igenom förra årets Trans Awareness week och bland annat sätta ihop arbetsgrupper.
Hör av dig om du vill ha någon mötesunderlättarfunktion exempelvis skriva protokoll eller översätta.
Meddela om du vill att mötet ska hållas på engelska eller behöver annan översättning så försöker vi ordna om vi kan.

Söndag 13/6 kl 17-19
1) Introduction round
2) Choice of chairperson and of secretary
3) Info concerning meeting techniques
4) Short recap of last year Trans Awareness Week, feedback and follow-up
5) How do we want to organise the Trans Awareness Week?
6) Collaboration with other groups
7) Representation
a) within the presenters: goal of 70% BIPOC.
b) in the organising group: trans and cis?
8.) Accessibility
9) Which working groups do we need?
10) Building the working groups
11) Set a date for the next meeting and assign someone to call for it
12) Sustainable activism

Svenska:
1) Presentationsrunda
2) Val av mötesunderlättare och antecknare
3) Genomgång av mötesregler
4) Kort presentation av förra året Trans Awareness Week, feedback och uppföljning
5) Hur vill vi arrangera Trans Awareness Week?
6) Samarbete med andra grupper
7) Representation
a) bland personer med exponeringstid: mål av 70% BIPOC
b) bland arrangör: trans and cis?
8)Tillgänglighet
9) Vilka arbetsgrupper behöver vi?
10) Bygga upp arbetsgrupper
11) Datum nästa möte och sammankallande
(12) Hållbar aktivism och mårunda
Reclaim prides ledord:
Reclaim Pride är ett fristående nätverk för och av hbtqia+personer.
Reclaim Pride är en gräsrotsrörelse och tillämpar platt organisering och decentralisering av makt.
Reclaim Pride är antikapitalistiskt och har alltså inget vinstintresse samt är kritiskt till kommersialiseringen av pride-rörelsen.
Reclaim Pride ser att olika typer av maktstrukturer och förtryck hänger samman och strävar efter att motverka detta.

SÖNDAG KL. 17:00 – 19:00
Evenemang av Reclaim Pride GBG
Onlineevenemang
Kostnad: Gratis

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV