Nyheter

Rättegång inledd mot svenska staten för svek mot våldsoffer

Jenny Westerstrand.

På tisdagen inleddes hölls förhandling i Stockholms tingsrätt om ett mål som Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) står bakom. Det gäller en våldsutsatt kvinna vars mänskliga rättigheter enligt Roks har kränkts på grund av bristande hantering från den svenska statens sida. 

Under flera år exploaterade den man som hon levde med kvinnan sexuellt genom att sälja henne i prostitution till andra män. Men när rättsväsendet fick kännedom om hennes utsatthet som brottsoffer och det resulterade i en anmälan, tog det fem års utredning innan åtal väcktes.

”Under dessa år levde kvinnan i en pågående rättslig process med sin exploatör och förövare på fri fot. Hon levde med de fysiska och psykiska konsekvenserna av hans våld, i en öppen utredning. Han häktades inte. Han höll sig undan rättvisan”, skriver Roks i ett pressmeddelande.

På grund av att så lång tid gått mellan brott och åtal förmildrade hovrätten brottets rubricering och gärningsmannens påföljd, medan hon blev utan ersättning för det lidande han åsamkat henne. Roks menar att processen hon utsattes för utgör ett människorättsbrott, och kräver ”ett rättssystem som synliggör och giltiggör kvinnors utsatthet – och statens ansvar för detta”.

I sina krav lutar sig Roks mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, då specifikt förbudet mot tortyr och omänsklig behandling i artikel 3, rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 och rätten till skydd för privatlivet i artikel 8.

Roks ordförande Jenny Westerstrand kommenterade fallet i en intervju med Feministiskt perspektiv om anmälan när den lämnades in till tingsrätten i februari:

– Vi hoppas ju förstås att det ska leda till att den här kvinnan får upprättelse, att hon blir betraktad som den rättighetsbärare hon är och ska vara. Sedan hoppas vi att det blir en signal till alla andra kvinnor vars liv och livssituationer inte räknas när rätten och socialtjänsten gör olika bedömningar av hur paragrafer ska tolkas. Just det här att de tänker bort kvinnors lidande som en del av hur samhället ser ut och hur världen rullar fram. Det vill vi sätta ljuset på med den här anmälan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV