Evenemang

Är privata sjukvårdsförsäkringar ett hot mot vård efter behov?

TORSDAG 17 JUNI

Sedan år 2000 har antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökat från 103 000 till 680 000 år 2020. De privata sjukvårdsförsäkringarna bidrar väldigt lite till att finansiera den vård som erbjuds i Sverige. Samtidigt har de en stor påverkan på hur sjukvården fungerar. Om utvecklingen fortsätter ökar risken för ett än mer ojämlikt sjukvårdssystem.
Det är inte bara i Sverige som privata sjukvårdsförsäkringar blir allt vanligare. Utvecklingen är en del av en global trend. Studier visar att det i länder med en hög andel privata sjukvårdsförsäkringar – som USA, Australien och Nya Zeeland – är enklare att få tillgång till vård om du är höginkomsttagare än om du är låginkomsttagare. I Kanada har man valt en motsatt väg. Där har man bestämt sig för att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar för att kunna garantera en jämlik tillgång till vård.
Vad kan vi lära av hur privata sjukvårdsförsäkringar har påverkat vården i andra länder? Finns det utrymme för privata sjukvårdsförsäkringar i ett jämlikt sjukvårdssystem? Kan försäkringarna till och med bidra till en mer jämlik vård? Eller behöver politiker begränsa eller förbjuda dem?
Välkommen att delta i ett kunskapsseminarium med internationella experter och svenska beslutsfattare.
När? Torsdagen 17 juni klockan 15.00–16.00.
Var? Online.

Medverkande:
Lena Hallengren, socialminister

Josep Figueras, läkare och forskare inom hälso- och sjukvård samt chef för European Observatory on Health Systems and Policies

Jonathan Cylus, nationalekonom med inriktning på hälsoekonomi samt chef för European Observatory on Health Systems and Policies verksamhet i London

John Lapidus, forskare i ekonomisk historia på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Mikael Sandlund, professor i psykiatri vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

Eva Erlandsson, senior ekonom vid Svensk Försäkring

Ulrika Lorentzi, välfärdsutredare på LO

Moderator är Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé.
Anmäl dig här för en påminnelse i mejlkorgen samma dag.

Evenemang av Arena Idé och LO Sverige
Online med Facebook Live
Kostnad: Gratis
Offentlig  · Alla på och utanför Facebook

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV