Evenemang

Zineb Sedira och Architectures of Transition

LÖRDAG 19 JUNI (For English, scroll down) På lördag den 19 juni öppnar Bildmuseet två nya utställningar inför sommaren: ”Architectures of Transition” och den Londonbaserade konstnären Zineb Sediras separatutställning ”Standing Here Wondering Which Way to Go”.

Bildmuseet är äntligen öppet för besökare igen (!), men vernissagen äger rum online för att inte riskera trängsel. Välkommen att koppla upp dig från soffan eller stranden! Genom invigningens samtal med konstnär och curatorer får du en presentation av utställningarna inför ditt IRL-besök.
Under den digitala vernissagen möter du konstnären Zineb Sedira; Pedro Gadanho, curator för Architectures of Transition; museichef Katarina Pierre och museiintendent Anders Jansson, Bildmuseet. Språk: Svenska och engelska.
14:00

ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO
Zineb Sediras utställning på Bildmuseet handlar om kultur och motstånd, om tid, plats och identitet. Bland fotomontage, skivomslag, böcker och film presenterar konstnären en kopia av sitt eget vardagsrum, ett diorama med möbler, böcker och inredningsdetaljer som för tanken till en viss tid och rörelse.
14:30

ARCHITECTURES OF TRANSITION
Utställningen presenterar nordiska arkitekters svar på den ekologiska krisen. Den visar innovativa lösningar, nya materialval och alternativa sätt att utforma arkitektur och stadsrum. Genom fotografi, film och storskaliga installationer visar den pågående, realiserade och utopiska byggnadsprojekt som understryker möjliga vägar framåt.

––– In English –––

On Saturday 19 June, Bildmuseet opens two new exhibitions: ”Architectures of Transitions” and London based artist Zineb Sedira’s solo exhibition ”Standing Here Wondering Which Way to Go”.
Bildmuseet is finally open to on-site visits again, but as a precaution, the opening event will be digital to prevent crowding. You are welcome to connect from your sofa at home, or why not from the beach! Through the inauguration talks with artists and curators, you will be well prepared for your IRL visits to the exhibitions.
During the online opening, you will meet the artist Zineb Sedira; Pedro Gadanho, curator of Architectures of Transition; museum director Katarina Pierre and museum curator Anders Jansson, Bildmuseet. Languages: Swedish and English.
2:00pm
ZINEB SEDIRA / STANDING HERE WONDERING WHICH WAY TO GO
Zineb Sedira’s exhibition at Bildmuseet is about culture and resistance: time, place and identity. Among photo montages, album covers, books and films, the artist presents a replica of her own living room, a diorama adorned with furniture, books and interior details that all evoke a certain time and movement. 
2:30pm

ARCHITECTURES OF TRANSITION
The exhibition presents Nordic architects and projects that, in various ways, represent a shift in contemporary architecture. It showcases architectural answers to the challenges of the current environmental emergency, featuring innovative solutions, new materials and alternative ways of conceiving architecture and urban space. Through photography, film and large-scale installations, the exhibition presents ongoing, realized and utopian building projects that underline potential pathways forward.

Digital vernissage av Bildmuseet
Online, gratis för alla på och utanför Facebook

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV