Debatt

En ny värld måste rymma många världar

På söndagen genomfördes en konstnärlig aktion i Uppsala för att välkomna zapatisternas "Färd för livet!", bland annat en installation vid Fyrisån med symboliska pappersbåtar.

”De vill markera att urfolken aldrig blev erövrade och att de än i dag gör motstånd mot kolonialt förtryck i nutida tappning”, skriver samordningsgruppen inför zapatisternas besök i Sverige.

Ett skepp kommer lastat!

Ja, ett skepp som heter ”La Montaña” (berget) har just korsat Atlanten. Det är lastat med kamp och med hopp om att en annan värld är möjlig – en värld som rymmer många olika världar. Inte minst är skeppet lastat med förväntningar om möten med människor runt om i Europa som kämpar för en bättre värld.

Det handlar om zapatisterna, urfolksrörelsen som sedan 1994 byggt upp fem självstyrande kommuner i delstaten Chiapas i södra Mexiko, med egna skolor, sjukvård och roterande styre. En rörelse som envetet och i det lilla bestämt hävdar att en annan världsordning är möjlig och akut nödvändig.

I år, exakt 500 år efter att aztekernas huvudstad Tenochtitlán (dagens Mexico city) invaderades, brändes ned och dess befolkning förslavades eller mördades, anländer zapatisterna till Europa. De vill markera att urfolken aldrig blev erövrade och att de än i dag gör motstånd mot kolonialt förtryck i nutida tappning.

Zapatisterna tror att det är möjligt att mötas fredligt, att ömsesidigt ”upptäcka” varandra, lära av varandra och att uppmuntra varandra. Det är detta som ”En färd för livet: Europa” handlar om. De vill väcka hopp om att det går att trotsa den globalt påtvingade ekonomiska ordningen genom att slå fast att en ny värld måste rymma många världar. Detta genom att visa att urfolken, trots att de under sekler varit förtryckta, är de som nu sträcker ut handen till de som kämpar i Europa för att ge oss hopp och mod.

Zapatisternas vill med besöket även på sitt sätt trotsa patriarkala strukturer. Därför består deras första delegation av sju personer: fyra kvinnor, en transperson och två män. Transpersonen blir också den som först kommer att stiga i land för att ”upptäcka” det gamla heteropatriarkala Europa.

Vad vill zapatisterna göra i Europa och Sverige?

De vill dela med sig av sin tjugosjuåriga kamp i Chiapas och hur de motverkar patriarkatet till vardags, hur de odlar ekologiskt kaffe och hur kampen för att försvara sin mark kan se ut. De vill dela med sig av sin glädje, sina delsegrar och av lärdomar och misstag.

De vill möta rörelser, organisationer och människor som liksom de själva kämpar för rätten till liv och för att förändra världen i det lilla.  I förorter, på landsbygden, på arbetsplatser, vid stadsodlingar, i försvaret av hyresrätten eller av gammelskogar. De vill berikas av andras erfarenhet av kamp och källor till glädje och hopp, eller höra hur vi ibland känner misströstan. De vill delta i möten och dialoger, utbyta idéer, erfarenheter och analyser.

“Vi åker för att upptäcka vad som gör oss lika,” säger de. De vill gärna möta urfolket samerna, som liksom de försvarar territorier och kultur. Men även andra som gör motstånd mot kapitalism, patriarkat, kolonialt och rasistiskt förtryck och som försvarar den biologiska mångfalden och klimatet. De vill veta vad vi odlar, vad vi dansar, hur vi genom konst och hantverk trotsar den gråa världen, och de vill spela fotboll med de som kan.

När kommer de? 

De sju första i zapatistdelegationen anlände till Azorerna på fredagen den 11 juni. Sedan kommer ytterligare delegater med flyg. Datum för besöket i Sverige är ännu osäkert och de är inbjudna till ett flertal länder runt om i Europa. Troligtvis kommer de i september eller oktober.

En första budkavle om zapatisternas besök i Sverige

Vi skickar denna första budkavle om zapatisternas planerade besök i Sverige till stora och små folkrörelser, grupper, kollektiv och enskilda aktivister som ser fram emot att träffa zapatisterna, utbyta erfarenheter och på andra sätt stötta dem under deras besök i Sverige och Europa.

Vilka är vi? 

Vi är en grupp organiserade och icke-organiserade personer som vill att Europabesöket ska inkludera Sverige så att vi får lära oss om deras kamp och bygga stabila solidariska broar mellan kamp. Därför förbereder vi deras ankomst och samordnar med trettio liknande geografiska grupper i Europa.

Vi organiserar olika aktiviteter med anledning av deras besök i Europa, bland annat en separatistisk träff för kvinnor, trans- och intersexpersoner, ZAD de Notre Dam des Landes i Frankrike den 10-11 juli.

Även i de nordiska länderna planeras inför besöket. De som utfärdade första inbjudan till Sverige var Allt åt alla och Diem25, och ytterligare kollektiv, grupper, organisationer och enskilda aktivister från Göteborg, Uppsala, Malmö och Stockholm ingår i samverkansgruppen.

Bland de som hittills synliggjort zapatistresan genom artivism finns Solidaritetsgruppen för Ayotzinapa, Minga anticolonial migrante i Göteborg samt Colectiva feminista maiz och Latinamerikagruppernas temagrupp för Naturens rättigheter och det Goda livet i Uppsala.

Aktiviteterna syftar till att uppmärksamma zapatisternas vågade båtresa över Atlanten, och även visa migrationsmyndigheterna att folk runt om i Europa väntar på zapatisterna så att de tillåts gå i land i Vigos, Galicien, nästa vecka. Färnebo folkhögskola planerar även en kurs för att lära sig mer om zapatiströrelsen under helgen 21-22 augusti.

Vill ni vara med?

Nu undrar vi om ni är intresserade av att träffa zapatisterna samt eventuellt delta i att arrangera olika aktiviteter, eller på andra sätt bidra till att deras besök i Sverige blir så givande som möjligt.

Alla kan inte engagera sig i planeringen men kanske bidra ekonomiskt till transportkostnader, med informationsspridning, med solidariskt boende, mat eller annat?

Det hänger på oss alla att kunna förverkliga detta inspirerande besök!

En färd för livet: Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV