Nyheter

Nästa pandemi kan bli torka

Torka påverkar fler människor än någon annan långsamt begynnande katastrof, och kommer att avgöra mänsklighetens utveckling kommande år i takt med att klimatkrisen förvärras. Det visar en specialrapport av FN:s organ för global katastrofriskhantering som lanserades på torsdagen.

Enligt Mamma Mizutori, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för katastrofriskreducering, kommer större delen av världen leva med stress över vatten de närmaste åren. Under perioder kommer efterfrågan kommer att överstiga tillgången.

– Torka står på randen till att bli nästa pandemi och det finns inget vaccin som botar den. Torka har direkt drabbat 1,5 miljarder människor så här långt detta århundrade och siffran kommer att växa dramatiskt om världen inte blir bättre på att hantera risken och förstå grundorsakerna och agerar för att stoppa dem, säger Mamma Mizutori i ett uttalande i samband med rapportlanseringen.

Rapporten har tagits fram av ett expertteam på uppdrag av FN:s organ för katastrofriskhantering. De varnar för att perioderna av torka kan bli långa, månader, år, även årtionden, med lika långvariga och kännbara konsekvenser.

– Torka synliggör och förvärrar de sociala och ekonomiska ojämlikheter som är djupt rotade i våra system och drabbar de mest utsatta hårdast, konstaterar Mkizutori.

Ibrahim Thiaw, som leder FN-konventionen för att bekämpa ökenspridning, medverkade också vid lanseringen.
– Vi måste alla agera nu för att säkerställa att torka inte blir ett bakslag för mänskligheten i dess stora strävan att bygga en hållbar framtid, säger Thiaw.

Enligt rapportförfattarna har torka alltid förekommit, men skadorna och kostnaderna som blir följden underskattas stort. Detta då de omfattande och spridda effekterna sällan uttryckligen uppmärksammas som följdeffekt av torka. De beräknar att 2-5 procent av BNP i Indien påverkas av torka, och 2002-2010 föll produktiviteten i Australiens jordbruk med 18 procent på grund av torka.

I rapporten föreslås en ny global mekanism som kan stödja länder i hanteringen de gränsöverskridande riskerna för torka och nationella partnerskap för genom samarbete mellan offentliga, privata krafter och civilsamhället bygga motståndskraft mot torka.