Fempers

Sommar med Streetgäris

22 TISDAG 22 JUNI 2021 KL. 18:00

Online med Facebook Live

Sommaren 2021 är det premiär för en ny säsong av TALET PODCAST! Den här gången fyller vi sommaren med berättelser om kamp och hopp.
Häng med oss och fira årets talare!

Vi försnackar med talarna, samtalsledarna och delar kampen med varandra. Är du med?

PROGRAMMET KOMMER!

Fempers

Fortsatta protester för vapenvila i Gaza

Ljusmanifestation för de civila offren i kriget mellan Israel och Hamas i London under onsdagen.

Människor samlades utanför det brittiska parlamentet i London på onsdagskvällen med krav på en omedelbar vapenvila i Gaza. Protesten ägde rum samtidigt som parlamentet tog ställning ett förslag om vapenvila. Förslaget röstades dock ner, bland annat då många Labourmedlemmar avstod från att rösta.

”Sluta bomba Gaza”, och uppmaningar om att få ett slut på krigsbrott i Gaza var budskap som demonstranter skanderade på onsdagskvällen samtidigt som parlamentsledamöterna tog ställning till ett förslag om vapenvila. Förslaget, som hade lagts fram av det skotska partiet SNP, röstades ner med 293 röster mot 125. Detta bland annat då Labourpartiets ledare Keir Starmer hade uppmanat partimedlemmarna att avstå från omröstningen. Han hade istället lagt fram ett eget förslag som kritiserade Israels krigföring med krav på en längre humanitär paus, snarare än eldupphör. Flera Labourledamöter har nu antingen avgått från sina positioner eller sparkats för att de valde att rösta för vapenvila.

– Jag måste rösta med mina väljare, mitt huvud och mitt hjärta, som har känts som om att det ska brista av fasa för läget i Israel och Palestina under de senaste fyra veckorna, säger Jess Phillips i sitt avgångsbrev, rapporterar The Guardian. Sammanlagt röstade 56 Labourledamöter för vapenvila.

Under onsdagskvällen protesterade också omkring 200 personer genom en sittprotest på Birminghams största tågstation, med krav på vapenvila i kriget i Gaza. Deltagare höll i Palestinaflaggor och skanderade för ett fritt Palestina.

Stora propalestinska demonstrationer har hållits runt om i världen med krav på vapenvila i Gaza, och med anklagelser om att Israel genomför ett folkmord och en etnisk rensning av av palestinier. Stora protester har också hållits i anslutning till universitet i en rad länder. Under onsdagen protesterade studenter och lärare vid Colombia University i New York i protest mot att två grupper på universitetet har suspenderats – Students for Justice in Palestine och Jewish Voice for Peace.

Även protester till stöd för Israel har genomförts – i tisdags samlades tiotusentals i Washington under slagordet ”Aldrig mer”, med hänvisning till att Hamas attack mot Israel den 7 oktober var den dödligaste mot judar sedan Förintelsen.

Fempers

Traumabehandling för kvinnor ”ger god effekt”

Linda Jolof och Patricia Rocca har skrivit den nya rapporten Mitt hjärtas syster II – Kvinnors och vårdpersonals upplevelser av traumafokuserad behandling vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade.

Den traumabehandling som svenska Röda Korset erbjuder på sex behandlingscenter i landet ger goda effekter även om behandlingen kan uppfattas som krävande. Det framkommer i en ny rapport från Röda Korset och dess projekt Mitt hjärtas syster.

Rapporten baseras dels på intervjuer med kvinnor som har genomgått traumabehandling, dels på fokusgrupper bestående av vårdpersonal.

– Resultaten tyder på att den traumafokuserade behandlingen som erbjuds ger goda effekter. Den kan också upplevas som krävande att gå igenom, och kvinnorna och vårdpersonalen vittnar från olika perspektiv om hinder både för att söka vård och att tillgodogöra sig behandlingen, säger Linda Jolof, leg. psykolog och projektledare för Mitt hjärtas syster i ett pressmeddelande på Röda Korsets högskolas hemsida.

Hon har tillsammans med Patricia Rocca skrivit rapporten Mitt hjärtas syster II – Kvinnors och vårdpersonals upplevelser av traumafokuserad behandling vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade vilket är en uppföljning på en tidigare litteraturstudie som också genomfördes inom ramen för projektet Mitt hjärtas syster som inleddes 2021 och som syftar till att traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund ska få tillgång till god och jämlik vård. Både Jolof och Rocca jobbar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö:

– I rapporten lyfter vi fram förslag som de intervjuade kvinnorna och vårdpersonalen gav på sådant som kan göras för att anpassa vården efter kvinnornas behov och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att arbeta för en bättre samverkan mellan aktörer som möter målgruppen. Ett annat förslag handlar om att erbjuda möjlighet att ses i grupp för att prata om rättigheter, utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, säger Patricia Rocca, leg. fysioterapeut.