Evenemang

Antirasistiska blickar – en utställning om bilders makt och mening

SÖNDAG 27 JUNI, MALMÖ

Vissa bilder gör ont att se, andra ger styrka och lyckorus. Varje dag möts vi av bilder, i tidningen, på tv, på gatan, i bussen och tunnelbanan – och i mobilen. Vi lever i en visuell kultur, där bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva.
Hur individer, händelser och samhällsfenomen återspeglas i bilder spelar därför roll. Under senare år har förhållandet mellan visuell representation, stereotypa bilder och rasism diskuterats allt mer. Fler människor har insett att bilder inte är neutrala eller oskyldiga. Tillsammans skapar de ett mönster som vi känner igen från historien, och som speglar vår egen tids ojämlikheter.
Bilderna i utställningen Antirasistiska blickar är avsedda att göra det motsatta: motverka rasism. Utställningen innehåller illustrationer från den antirasistiska kulturtidskriften Mana och tidskriften Galago samt bilder från kunskapsbanken Bilders makt. Bilderna skildrar en rad samhällsfrågor utifrån ett antirasistiskt, postkolonialt och intersektionellt perspektiv.

Utställningen är producerad av Mångkulturellt centrum och tidskriften Mana, i samarbete med Galago, Rörelsernas museum – MOM, Helamalmö och Krut stadsbiblioteket i Malmö. Utställningen görs med stöd av Malmö stad och Kreativa fonden i Botkyrka kommun.

Läs mer om utställningen här.

Öppningsdag söndag 27.6 kl 11–17!
Utställningsperiod 27.6 – 15.8
C-salen, Malmö Konsthall
Evenemang av Malmö Konsthall, Mångkulturellt centrum – MKC och Tidskriften Mana

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV