Debatt

Specialiserad vård till sexualbrottsutsatta måste säkras

Cayenne Björklund, Wonsa, och Saga Brodersen, #intedinhora.

Det finns åtgärder i regeringens 40-punktsprogram som går i rätt riktning men fortfarande saknas fokus på specialiserad vård. Högst oroande, enligt Saga Brodersen och Cayenne Björklund. 

När du utsätts för det otänkbara. Det tabubelagda. Det som får dig att känna att det var ditt fel. Skammen infinner sig i nervsystemet och samhället vill helst gömma samtalsämnet under mattan. Hur ska du våga söka hjälp samt få rätt vård när du inte ens vet om att sådan vård finns? När samhället gång på gång sviker? När du till och med får lära dig från barnsben att skammen är din att bära? 

Faktum är att Sverige har jämställd vård som ett av delmålen i svensk jämställdhetspolitik, och efter stark kritik från Grevio (Istanbulkonventionens expertgrupp) angående just Sveriges brist på vård anpassad efter sexualbrottsutsattas behov, har regeringen lovat fler specialistmottagningar för sexualbrottsoffer.

Enligt FN ska sexualbrottsutsatta ha tillgång till en god och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, samt ha rätt till specialistmottagningar som ska finnas över hela landet. Trots detta finns idag fortfarande inga öronmärkta pengar för specialistvård till sexualbrottsutsatta.

Det som finns i Sverige idag är öronmärkta resurser för traumaoffer i stort, men där ingår alla typer av trauman såsom trafikolyckor, naturkatastrofer eller dödsfall i familjen. Under onsdagen den 16 juni presenterade regeringen ett åtgärdspaket innehållande 40 punkter med fokus mäns våld mot kvinnor.

Vi blev positivt överraskade över att mycket går i rätt riktning samt att flera av de punkter som presenteras är åtgärder som #Intedinhora kämpat för att regeringen ska ställa sig bakom.

Två exempel på det är punkt 17 som fokuserar på att regeringen ska se över det straffrättsliga skyddet för barn 15-18 år när det kommer till sexuella övergrepp, samt punkt 18 som menar att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska undersöka fördelarna med brottsofferstatus för den som är utsatt för sexköp. Dessvärre finns fortfarande inget fokus på specialiserad vård, vilket är högst oroande. 

World of no sexual abuse (Wonsa) är idag den enda forskningsinriktade specialistkliniken i landet som behandlar psykologiska skador efter sexualbrott i ett icke-akut skede. I Wonsas kö väntar i nuläget över 1 000 personer på att få traumabehandling, en siffra som växer stadigt och leder till många års väntetid innan behandling ens kan börja.

Under tiden händer det att personer till och med tar sina liv, då deras trauman är för överväldigande och för tunga för att bära runt på utan specialiserad hjälp. Faktum är att 40 procent av Wonsas patienter har gjort suicidförsök innan de fått möjlighet till kunskapsbaserad vård med specialistkompetens. Det här är såklart fullkomligt oacceptabelt och ohållbart och vi önskar att regeringen inkluderar öronmärkta resurser för sexualbrottsutsatta i åtgärdspaketet. 

Wonsa har nyligen ingått i ett samarbete tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och Stora Sköndal för att bli en nationell aktör för forskning och utbildning, samt vård och behandling till sexualbrottsutsatta – och står redo att inrätta ett nationellt center för klinisk metodutveckling, forskning och utbildning. Men, för att göra det till verklighet behövs politikernas stöd.

Vi vill leva i en värld där sexualbrottsutsatta valideras och prioriteras. Vi vill säga till våra medsystrar, bröder och icke-binära att allt kommer bli bättre. Vi vill säga till barnen att livet vänder. Frågan är, vill ni? 

Saga Brodersen, styrelseledamot, #intedinhora
Cayenne Björklund, kommunikatör och organisatör, Wonsa