Nyheter

Stor andel kvinnor lämnar räddningstjänsten

Lena Grip är lektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet och en av forskarna bakom ny studie som visar på bristande jämställdhet inom räddningstjänsten.

41 procent av de kvinnor som utbildade sig för arbete i räddningstjänsten 2007-2016 arbetar inte där. Brist på jämställdhet är en avgörande faktor för merparten. I en ny studie vittnar många om kränkningar och diskriminering, rapporterar tidningen Tjugofyra7.

Undersökningen visar att kvinnorna i större utsträckning än männen sökt sig bort från räddningstjänsten, 41 procent jämfört med 29 procent. En del, om än inte alla, uttrycker besvikelse över detta. Och oavsett hur individen ser på saken menar Lena Grip att det kan vara problematiskt för räddningstjänsten om kompetenta personer väljer bort yrket.

En stor majoritet av kvinnorna säger att kränkningar eller diskriminering på grund av kön förekommer. Bland de som är kvar i branschen svarar 70 procent att det förekommer kränkningar. Motsvarande siffra bland de som lämnat är 80 procent och strax över 60 procent av dem säger sig själva ha blivit utsatta. Siffran bland de som jobbar kvar i räddningstjänsten är obetydligt lägre. Av männen uppger 5 procent att de blivit kränkta.

När det gäller kränkningar av kvinnor beskrivs olika varianter och grader, sådant som ”skämt” om att kvinnor passar bäst vid kaffebryggaren, utfrysning, utplacerade porrbilder eller sexleksaker och oönskade sexuella närmanden.

– Vi har exempel på ganska grova trakasserier, säger forskarna till Tjugofyra7.

Brist på jämställdhet har varit en avgörande faktor för 57 procent av kvinnorna och 22 procent av männen som inte är kvar i branschen. Fler män uppger att kvinnor gynnas av positiv särbehandling, vilket enligt forskarna styrks av att 61 procent av männen som lämnat räddningstjänsten har sökt men inte blivit erbjudna tjänst, jämfört med 30 procent av kvinnorna.

Lena Grip och Stefan Karlsson var med och gjorde en stor enkätstudie för tio år sedan också, inom ramen för projektet Den genuskodade räddningstjänsten. De är förvånade över att det fortfarande ser lika illa ut med jämställdheten trots satsningar.

I den färdiga rapporten, som ska presenteras till midsommar ska längre intervjuer utifrån materialet ingå och 100 personer svarade att de gärna skulle ställa upp.
– Det är vi som forskare inte vana vid, man brukar få böna och be. Det tyder på engagemang, säger Stefan Karlsson till Tjugofyra7.