Nyheter

Justitiekanslern åtalar  Cissi Wallin för tryckfrihetsbrott

Fru Justitia.

På måndagen fattade justitiekanslern (JK) det sällsynta beslutet att åtala Cissi Wallin för tryckfrihetsbrottet grovt förtal genom publiceringen av boken Allt som var mitt: historien som inte får berättas.

Cissi Wallin dömdes redan 2019 i Stockholms tingsrätt för att i sociala medier ha anklagat den tidigare Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen för våldtäkt. Grovt förtal kan ge fängelse i upp till två år. I tingsrätten blev påföljden villkorlig dom och böter. Både Wallin och Virtanen har överklagat, Wallin för att hon vill frias och Virtanen för att han vill ha ett högre skadestånd. Fallet tas upp i hovrätten i februari nästa år.

Wallin har publicerat sin berättelse i självbiografiska boken Allt som var mitt: historien som inte får berättas. I Sverige utan förlag i ryggen, i Norge på bokförlaget Memo. I samband med utgivningen i Norge förra året fick hon åter en stämning på sig från Virtanen, som också gett ut en bok på norskt förlag där han ger sin version.

Nu har alltså även JK Mari Heidenborg beslutat om att väcka åtal för tryckfrihetsbrottet grovt förtal, utifrån innehållet.

– Jag anser att de uppgifter hon lämnat i boken är brottsliga och jag anser också att det finns skäl för mig att väcka ett allmänt åtal. Det har ju framför allt att göra med att hon har dömts för samma uppgifter tidigare, säger Heidenborg till Dagens nyheter och syftar på att uppgifterna först spreds i sociala medier, vilket ledde till den fällande domen i tingsrätten.

Sällsynt grepp

Den enda svenska bok vars författare fällts för förtal som tryckfrihetsbrott någonsin är Ing-Marie Karlssons debutroman Märit som kom ut 1965. Också den behandlar sexuella övergrepp. Journalisten och författaren Maria Sveland konstaterar på sina sociala plattformar att inga av de många böcker som män – bland dem Fredrik Virtanen – har skrivit och som skildrat människor på ett ofördelaktigt sätt har lett till förtalsrättegångar:

”Kvinnor som skriver om övergrepp de varit utsatta för ska däremot straffas och tystas. Ur led är tiden. Skam över Sverige som gång på gång åtalar kvinnor för att ha berättat/skrivit om sexuella övergrepp samtidigt som pinsamt få polisanmälda fall av sexuella övergrepp leder till åtal och fällande dom!”

I Norge ser lagstiftningen gällande förtal annorlunda ut än den svenska. Där tog förtalsmålet mot Wallin en plötslig vändning en vecka innan rättegången skulle inledas i maj, då Virtanen drog tillbaka stämningen. Som en följd dömdes han att betala drygt en halv miljon kronor för att täcka Wallins och det norska bokförlaget Memos rättegångskostnader. Rebecca Lagh, advokat som är särskilt inriktad på brott mot barn och unga, sexualbrott och våld i nära relation, förklarar skillnaden:

– I Norge har man avkriminaliserat förtal. Om det är väldigt grova anklagelser kan man straffas, det kallas då brott mot privatlivets fred, men där har det lösts så att om man anser sig vara utsatt för förtal kan man driva en civilrättslig process om skadestånd. Då är det inte straffrättsliga regler som gäller utan civilrättsliga regler.

I civilmål är beviskraven generellt sett lägre än i brottmål, och om den norska domstolen hade drivit fallet vidare och bedömt att Wallin med mer än 50 procents sannolikhet blivit utsatt för det hon hävdade hade hänt, hade Virtanen förlorat, tror Rebecca Lagh.

I den norska lagstiftningen finns nämligen mer utrymme för ansvarsbefrielse om uppgifterna anses vara relevanta och sanna. I Sverige spelar det ingen roll för civilprocessen huruvida det som avhandlas är sant eller inte, man kan ändå dömas straffrättsligt.

– Den norska lösningen, där man väger anklagelsen mot yttrandefriheten, är intressant, tycker Rebecca Lagh.

Olika perspektiv

Memo, förlaget som gett ut Cissi Wallins bok, tror också att Virtanens egen bok, där han lämnar ut känsliga uppgifter om Wallin, inklusive utdrag ur den nedlagda förundersökningen om våldtäkt, kan ha undergrävt hans sak:

”Du kan inte förvägra andra att berätta om samma händelser som du själv har avslöjat i det offentliga rummet”, konstaterade Marie Lexow, förläggare på Memo, på sin Facebooksida den 27 maj.

Fredrik Virtanen själv menade dock att han valt att inte gå vidare med fallet eftersom han och hans advokat ”har tydliga indikationer på att Wallin inte har några som helst planer på att betala i händelse av en fällande dom”.

– Då känns det ganska meningslöst med tanke på åtalet och det fängelsestraff som väntar henne i Sverige, sa Virtanen till Bok365.

Cissi Wallin kommenterade uttalandet på sitt Instagram-konto: ”Han vågar inte möta mig i rätten i Norge, för att jag hade haft betydligt bättre chanser där än i Sveriges rättssystem. Men han är övertygad om att jag ska sättas i fängelse här i Sverige.”

Vidare skriver hon att även om så skulle ske kommer hon aldrig att låta sig ”skrämmas eller straffas till tystnad”.

Utmanar systemet

När det gäller JK:s beslut ser Rebecca Lagh det som talande att just Cissi Wallin åtalas trots att många andra skrivit böcker där olika personer pekas ut som klandervärda på olika sätt:

– Man kan fråga sig vad allmänintresset ligger i att staten åtalar henne ännu en gång, hon är ju redan åtalad och dömd, förvisso i annat forum men ändå. Det är uppenbart att det är just Cissi Wallin man vill tysta och det är ett problem i sig. Vi har också sett en trend där flertalet personer som blivit utsatta för övergrepp åtalas för förtal. Det är en oroväckande utveckling ur vårt perspektiv.

– Konsekvensen av allt detta bli att kvinnor utsatta för våld eller övergrepp inte vågar berätta. Vi får ofta frågan av våra målsäganden om det kan bli åtalade för förtal om de yppar vad de blivit utsatta för till någon, de drar sig för att berätta för andra men också för att anmäla brott, berättar Lagh.

Cissi Wallins hållning har i vart fall inte förändrats av JK:s beslut, det framgår i en kommentar på hennes Instagramkonto: ”Här backar jag inte en millimeter. Om systemet är fel så måste man utmana systemet.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV