Evenemang

Inte fritt villebråd: #utanskyddsnäts seminarium under Almedalsveckan

MÅNDAG 5 JULI, online

#utanskyddsnät bjuder in till seminarium och diskussion om skyddat boende.
Skyddat boende är en väsentlig samhällsfunktion som ger tryggt boende för de som är våldsutsatta, men kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att inte få det stöd eller hjälp de behöver.
Seminariet kommer att diskutera regeringens 40-punktsprogram mot mäns våld mot kvinnor och hur det adresserar problematiken kring skyddat boende och de kvinnor som blir utan skyddsnät. Att nekas ett tryggt boende, stöd och hjälp, och skydd från våld på grund av missbruks- och beroendeproblematik innebär att kvinnor tvingas söka sig till andra platser, vilket ofta innebär att de utsätts för mer våld och farliga situationer. Bör det vara så här? Vilka blir konsekvenserna av att leva utan skyddsnät? Varför tillåter man att redan utsatta kvinnor nekas stöd? Varför tillåts vi bli fritt villebråd?

Deltagare:
Märta Stenevi, (MP) Regeringen
Lotten Sunna, ordförande, #utanskyddsnät
Sanne Detlefsen, direktor, Linköpings stadsmission
Olga Rosengren, Qjouren väst
Christina Paulsrud, styrelseledamot #utanskyddsnät och brukarinflytandesamordnare beroendevården Stockholm
Lotta Nybergh, kontaktperson inom våld i nära relationer, Socialstyrelsen
Moderator: Nora Hallén, vice ordförande #utanskyddsnät

MÅNDAG 5 JULI, 13:00, online
Onlineevenemang av utanskyddsnät
Online: almedalsveckanplay.info
Gratis

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV