Nyheter

Jämställt månggifte möter motstånd i Sydafrika

I Sydafrika är det tillåtet för män att ha flera fruar. Nu väcker ett lagförslag som skulle göra det tillåtet även för kvinnor att vara gifta med flera män samtidigt väckt protester bland konservativa, rapporterar BBC.

En av de som motsätter sig lagförslaget är affärsmannen och tv-personligheten Musa Mseleku, som själv är gift med fyra kvinnor. Enligt Mseleku skulle legalisering av polyandri förstöra afrikansk kultur och skapa identitetsförvirring berörda familjer. 

– Kvinnan kan inte ta på sig mannens roll. Det saknar motstycke, hävdar han.

Motståndet förvånar inte Collis Machoko, professor i religionskunskap verksam i Kanada. Själva fenomenet är dock inte okänt i Afrika. Polyandri har praktiserats i Kenya, Kongo och Nigeria, och praktiseras fortfarande i Gabon där det är lagligt.

– Med kristendomens ankomst och koloniseringen förminskades kvinnans roll. De var inte längre jämlika. Äktenskap blev ett av verktygen som användes för att etablera hierarki, säger han till BBC.

Machoko har intervjuat 20 kvinnor och 45 ”med-makar” i sitt hemland Zimbabwe. Även om de är öppna med sin livsstil med varandra, hålls den hemlig utåt, då den varken är socialt accepterad eller juridiskt erkänd.

– När de konfronteras av någon som de inte litar på eller känner, förnekar de till och med att sådana äktenskap existerar. Allt detta på grund av rädslan för repressalier och förföljelse, säger Machoko till BBC.

Någon motsvarighet i Sydafrika känner professorn inte till, även om genusaktivister försöker övertyga regeringen om att en legalisering av polygama äktenskap också för kvinnor skulle främja jämställdhet och valfrihet. 

Förslaget som regeringen presenterat kallas officiellt för ett grönpapper, och skulle enligt BBC innebära ”den största omarbetningen av Sydafrikas äktenskapslagar sedan det vita minoritetsstyret avskaffades 1994”.

Charlene May, människorättsförsvarare vid Women’s legal centre, betonar att syftet med grönpappret är att leva upp till mänskliga rättigheter. 

– Vi kan inte avfärda juridisk reform för att det utmanar vissa patriarkala föreställningar i vårt samhälle, säger hon. 

Förslaget skulle också innebära ett erkännande av muslimska, hinduiska, judiska äktenskap och även rastafariäktenskap. Medan stora delar av de berörda grupperna välkomnar en sådan reform, har den fördömts av präster som är parlamentsledamöter. 

Invändningarna handlar enligt Collis Machoko om kontroll.

– Afrikanska samhällen är inte redo för sann jämställdhet. Vi vet inte vad vi ska göra med kvinnor vi inte kan kontrollera, säger han. 

BBC konstaterar att Sydafrika likväl är ett av världens mest liberala när det gäller äktenskaplagstiftningen.