Krönika

EU stakar ut vägen mot ett fossilfritt samhälle

Jytte Guteland.

”Vårt ledarskap är viktigt för klimatet, men också för global jämlikhet och solidaritet”, skriver Jytte Guteland (S) och konstaterar att auktoritära styren ofta förespråkar både fossil ekonomi och könsmaktsordning.

En progressiv politik för klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter hör ihop. Det finns de som tror att det demokratiska systemet inte kan lösa klimatkrisen. Visst är det lätt att ibland känna hopplöshet när ambitionen saknas och omställningen av samhället inte går så snabbt som den behöver göra enligt forskningen.

Den auktoritära vägen är dock uppenbart farlig – historien är som bekant full av exempel på det. De finns också samtida exempel på hur en auktoritär riktning påverkar klimatpolitiken negativt. Inom EU-samarbetet har vi Polen och Ungern. Globalt sett är exemplen många, men inte oräkneliga. Läget är långt ifrån hopplöst.

Det är därför viktigt att progressiva krafter förenas. För de auktoritära krafter som vill fortsätta med den fossila ekonomin vill också ofta undergräva mänskliga rättigheter och upprätthålla könsmaktsordningen. Kvinnor förlorar på en sådan politisk riktning. Kvinnor är nämligen de största förlorarna på den globala överhettningen, eftersom det många gånger är de som kommer få svårt att försörja sig och då de ofta är huvudansvariga för barnen.

Det är avgörande för EU:s trovärdighet globalt att EU agerar också på hemmaplan.

EU har därför en oerhört viktig klimatroll globalt. Vårt ledarskap är viktigt för klimatet, men också för global jämlikhet och solidaritet. Det är avgörande för EU:s trovärdighet globalt att EU agerar också på hemmaplan. Efter ett långt förhandlingsarbete är EU:s klimatlag äntligen antagen. Den stakar ut riktningen för hur EU ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Lagen innehåller flera ambitionshöjningar och innebär ett rejält klimatlyft jämfört med nuvarande nivå.

Förhandlingarna om den nya lagen har varit långa och stundtals besvärliga, men det vi har på bordet nu är en ambitiös förordning som kommer att innebära att de övergripande målen för klimatpolitiken blir rättsligt bindande i alla EU:s medlemsländer.

Jag fick förtroendet att leda Europaparlamentets arbete med förordningen. Arbetet har förts nära nog parallellt med pandemin. Konservativa och auktoritära krafter har velat bromsa ambitionen. Jag hade velat gå längre – och har nött ner stolar under många och långa förhandlingsmöten.

Vi ska bli världens första klimatneutrala kontinent.

Efter att ha tömt ut alla alternativ och vunnit flera viktiga delsegrar där vetenskapen nu hamnar i centrum för klimatpolitiken kom vi till slut till ett läge där vi insåg att EU:s regering inte kunde röra sig en centimeter till.

EU har nu ett ambitiöst klimatramverk, en förordning att bygga vidare på och mål att överträffa. Vi ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Inom kort börjar vi förhandla lagstiftningen i samhällets olika sektorer för att göra detta möjligt. Det är i sig en oerhört viktig signal för det globala klimatarbetet. I höst kommer ett klimattoppmöte där hela världen måste flytta fram positionerna.

Jag tror att det viktigaste motgiftet mot auktoritära krafter är att demokratin levererar lösningar på de stora samhällsproblemen. Det är därför en seger för demokratin och det öppna samhället att EU nu stakar ut vägen mot ett fossilfritt samhälle.

Jytte Guteland är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och återkommande EU-krönikör i Fempers nyheter.