Nyheter

Fackliga rättigheter attackeras i skuggan av covid-19 

Sharan Burrow.

En interaktiv databas över globala fackliga rättigheter som lanserades nyligen visar på allvarliga inskränkningar och ger en dyster bild av utvecklingen det gångna året. Så pass att det internationella världsfackets generalsekreterare Sharan Burrow ser skäl att kräva ett nytt socialt kontrakt till arbetares försvar.

Det internationella världsfacket (ITUC, engelsk förkortning) lyfter i lanseringen av den nya databasen framför allt fram hur en del regeringar och arbetsgivare exploaterat coronapandemin till långt gångna inskränkningar av arbetande människors rättigheter. 

”Det är vårt jobb att använda rättighetsindexet 2021 för att avslöja dessa kränkningar, och trycka på så att  ett nytt socialt kontrakt med arbetarna levereras”, skriver Sharan Burrow, generalsekreterare för ITUC, i Equal times

Hon kallar den åttonde utgåvan av indexet över globala fackliga rättigheter en ”chockerande berättelse”. Samtidigt konstaterar hon att den nya, interaktiva databasen, som visar fall av kränkningar och nationell statistik land för land, är den enda i sitt slag.

”Medan arbetande människor har stått i frontlinjen under hälsokrisen, och erbjudit nödvändiga tjänster för att hålla igång ekonomier och samhällen, ger indexet en skamlig uppvisning i regeringar och företag som driver en anti-facklig agenda. Arbetare har till och med attackerats för att de avslöjat viktig information om viruset och omständigheterna kring det.” 

Bangladesh, Brasilien, Colombia, Egypten, Honduras, Filippinerna, Turkiet och Zimbabwe tillhör liksom tidigare världens tio värsta länder för arbetare. Nytillkomna i den gruppen 2021 är Myanmar och Belarus. Och för nio länder rapporteras bakslag gällande fackliga rättigheter: Belgien, Kanada, El Salvador, Haiti, Ungern, Jordanien, Malaysia, Myanmar och Slovakien. 

Ökade kränkningar har rapporterats när det gäller strejkrätten, rätten till kollektiva förhandlingar och i 74 procent av länderna exkluderas arbetare från möjligheten att överhuvudtaget organisera sig eller gå med i en fackförening. Antalet länder där myndigheter förhindrat registrering av fackföreningar ökade från 89 till 109 mellan 2020 och 2021.

Oberoende fackföreningar har förföljts för sina aktiviteter av staten i Belarus, Egypten, El Salvador, Jordanien, Hong Kong, Kirgizistan och Irak. Five new countries have been rated for the first time in 2021: Armenia, Gabon, Guinea, Kyrgyzstan and Niger. Saudi Arabia has not been rated while the extent of its new Labour Reform Initiative is assessed and implemented.

En ny trend som oroar Burrow är den ökade övervakningen av arbetare och andra inskränkningar av arbetarnas integritet. I USA har Facebook och Google avslöjats med att använda olagliga övervakningsmetoder, samtidigt som Amazons övervakning av arbetare har orsakat skandal i både Europa och USA 

Att välja att gå i motsatt riktning, det vill säga öka respekten för fackliga rättigheter, är också möjligt. Sharan Burrow påpekar att Bolivia, Grekland, Mexiko, Sudan och Togo tagit kliv framåt i 2021 års index. Pågående lagstiftningsprocesser för att skydda rätten till organisering i USA, och för att kunna ställa företag till svars – due diligence – i EU ser hon som ytterligare ljus i mörkret:

”Men det kommer krävas mer än detta för att återskapa förtroendet som krossats av repressiva regeringar och kränkande företag. Det kommer att kräva ett nytt socialt kontrakt, med bra jobb, rättigheter, socialt skydd, jämlikhet och inkludering. Arbetare har hållit ihop samhällen under den globala pandemin. När de attackeras, när de förvägras rättigheter och skydd, kan de inte se efter ekonomin, och regeringar kan inte ignorera riskerna och skadorna det innebär för våra demokratier och ekonomier.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV