Evenemang

Grundutbildning för dig som vill arbeta med unga hbtqi-personers fritid

30 september online. Utbildningen vänder sig till dig som idag inte arbetar specifikt unga hbtqi-personer fritid och mötesplatser eller med hbtqi-frågor. Du behöver inte ha någon tidigare kunskap eller erfarenhet av att arbeta med hbtqi-frågor för att delta.

Den är till för dig som ansvarar för eller arbetar i öppen fritidsverksamhet eller en mötesplats för unga hbtqi-personer. Den kan också vara aktuell för dig som arbetar som strateg, verksamhetsutvecklare eller motsvarande inom ungas fritid.

INNEHÅLL
Utbildningen kommer bland annat innehålla MUCF:s aktuella kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor och fritid, viktiga baskunskaper för arbetet och inspirerande exempel från andra verksamheter. RFSL ungdom kommer också dela med sig av sin kunskap under utbildningen.

Du kommer exempelvis få höra mer om:
• Unga hbtqi-personers levnadsvillkor och fritid
• Grundläggande hbtqi-kunskap
• Metoder och tips för ett hbtqi-inkluderande arbetssätt
• Hur samverkan kan bidra till att skapa nya och stärka befintliga mötesplatser
• Aktuella bidrag som finns att söka från MUCF
Programmet uppdateras i slutet av augusti.

Torsdag 30 september klockan 10-15.

ANMÄLAN
Utbildningen är gratis.
Tekniktest och inloggning från kl. 09.45.
OBS anmälan måste ske via den här länken senast den 28 september.

Du som anmäler dig får en länk till utbildningen till din mejl den 29 september.

Eventuella tillgänglighetsbehov anges i anmälan. Om du har behov av tolk eller har ett annat tillgänglighetsbehov för att kunna delta i utbildningen är vi tacksamma om du anmäla detta så snart som möjligt.
#mucf #hbtqi #unga #fritid #grundutbildning #kurs

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV