Evenemang

Österlens fredsfestival

6-8 augusti i Simrishamn. Österlens Fredsfestival är en motvikt till alla de militära övningar som på grund av det olyckligt ingångna Värdlandsavtalet genomförs i Sverige med främmande makt som gästande krigare. Det övas krig i söder och i norr med fartyg och fordon och flyg som spyr ut koldioxid och det kallas försvarsövningar.

”Vi undrar mot vad/vem vi ska försvara oss. Vi undrar; när övas det någonsin fred? Vi har alla sorters ministrar i vår regering, var finns vår fredsminister?
Den militära upprustningen hotar inte bara vår civilisation utan är också ett stort hot mot vår ekologiska säkerhet. Förutom att militären är extremt beroende av fossila bränslen, orsakas föroreningar i jord, vatten och luft genom krig, militärbaser, krigsindustrin och krigsövningar. Ingen vet hur många ton koldioxidutsläpp det resulterar i. Någon skyldighet att
rapportera miljöpåverkan finns inte. Det är en paradox att militären som ska främja nationell säkerhet istället ödelägger global säkerhet genom sin verksamhet!”

Österlens fredsfestival vill informera om fredsarbete och visa på alternativet; att tänka och agera fredligt i dialog och samtal. Vi inbjuder d

I samband med Hiroshimadagen den 6-8 augusti 2021 hålls den största fredsövningen hittills med föreläsningar, musik, dans, sång och många aktiviteter.