Intervju

Antiabortlobby skickar plastfoster till EU-parlamentariker

Evin Incir blev förbannad när hon fick plastdockan med posten.

Anti-abortorganisationen Kaleb har skickat figurer i plast föreställande ett tio veckors foster till socialdemokratiska EU-parlamentariker. Detta sedan EU-parlamentet antagit en resolution för att främja kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.

Samtliga svenska ledamöter i den socialdemokratiska gruppen har mottagit plastfoster. EU-parlamentarikern Evin Incir (S) berättar att försändelsen även innehöll ett meddelande: ”Aborträtten är inte en mänsklig rättighet.”

I slutet av juni antog EU-parlamentet en resolution som slår fast att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är mänskliga rättigheter, och inget för enskilda medlemsstater att förbjuda. Rapporten är författad av Predrag Fred Matić, socialdemokrat från Kroatien.

Inför omröstningen den 24 juni publicerade Europaportalen en debattartikel av Evin Incir, där hon tillsammans med S-kollegan Heléne Fritzon uppmanar EU att agera mot abortmotståndet och förklarar sitt stöd till resolutionen. Incir reagerade med ilska när hon nåddes av plastfostret.

– Det är inte första gången vi får försändelser som denna och jag misstänker att det inte är sista gången. Tidigare har vi även fått bilder på riktiga foster. Högerkonservativa och högernationalister skyr inga medel. Jag blir lika förbannad varje gång. Genom sin skrämselpropaganda försöker dessa mörka krafter att frånta oss kvinnor och flickor vår rätt till vår egen kropp. Stenåldersmentalitet hör inte hemma i vårt moderna Europa, säger hon.

Syftet med försändelsen är enligt Incir att avfärda SRHR som mänskliga rättigheter, sätta press på progressiva ledamöter, kort sagt skrämma till tystnad.

– Det är därför viktigt att uppmärksamma högerlobbyns vidriga kampanjer och skrämselpropaganda. För mig som socialdemokrat och feminist hör meddelanden som kräver begränsningar av människors friheter hemma i papperskorgen. Jag kommer göra allt jag kan för att säkerställa att våra mänskliga fri- och rättigheter både försvaras och förbättras, säger Evin Incir och fortsätter:

– Den stora striden mellan oss framåtsträvande progressiva och de bakåtsträvande högerkrafterna syns som tydligast när mänskliga fri- och rättigheter i allmänhet och aborträtten i synnerhet diskuteras. Människors frihet att själva få avgöra vad som är bäst för dem verkar provocera högernationalister och högerkonservativa.

Är det vanligt med den här typen av markeringar från lobbygrupper mot EU-parlamentariker och gäller det i så fall generellt eller främst vissa frågor?

– Vanliga typer av brev och tidningar får vi hela tiden av olika lobbygrupper, men just dessa typer av försändelser med foster på bild eller i plastformat, där målet är att få kvinnor att ifrågasätta rätten till sin frihet, är ovanliga. Anti-abortlobbyn är välfinansierad och har därför möjlighet att på ett mycket aktivt sätt nå ut till både beslutsfattare och vanligt folk med sin vidriga skrämselpropaganda och sina kampanjer.

Varför väljer du att offentliggöra detta?

– Endast genom att synliggöra hotet mot våra mänskliga rättigheter kan vi också intensifiera arbetet för jämställdheten, pressfriheten, antirasismen och hbtqi-rättigheter. Exempelvis i ett land som Polen, dit svenska kvinnor åkte för ett par decennier sedan för att få tillgång till abort, är abort för kvinnor i praktiken förbjuden idag och runtom i hela världen mobiliserar högerkonservativa och högernationalister för att påverka oss beslutsfattare på EU-nivå att gå i en liknande riktning.

– Vår frihet i samhället kan idag enkelt mätas med kvinnors rätt till sin egen kropp då kvinnokroppen för högernationalister och högerkonservativa alltid utgjort den ultimata symbolen för frigörelse. EU ska inte bakåt i tiden, vi ska framåt för mer frihet och jämlikhet.